Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

3. slovenska Glasbena olimpijada

V organizaciji Zveze Glasbene mladine Slovenije in Akademije za glasbo v Ljubljani je v nedeljo, 9. marca 2013, potekala 3. slovenska Glasbena olimpijada. Tekmovanja se je udeležilo 26 osnovnošolcev (I. kategorija) in 3 srednješolci (II. kategorija). Učenci in dijaki so najprej reševali teoretične pisne naloge ter opravili a-vista nastop (melodične in ritmične vaje). V drugem delu so se komisiji predstavili z interpretacijo vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature (prepevali so ljudske in umetne pesmi), v tretjem delu pa so predstavili svojo izvirno skladbo.

3. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA – uradni rezultati

Tobija Hudnik z Osnovne šole Danile Kumar (mentor: Dušan Kafol) je med vsemi tekmovalci dosegel najvišje število točk (98,00) in si s tem prislužil zlato priznanje. Prav tako je prejemnica zlatega priznanja postala Neža Nahtigal (Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, mentorica Jasmina Žagar) z osvojenimi 90,92 točkami. V drugi kategoriji je najvišje število točk dosegla Nina Švab, dijakinja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (mentorici Katarina Virant Iršič in Alenka Bobek). Vsi trije tekmovalci bodo v začetku maja zastopali barve Slovenije na mednarodni glasbeni olimpijadi v Rigi, Latvija.

Tobija Hudnik je prejel tudi posebno nagrado za odličen nastop v pevskem delu tekmovanja in posebno nagrado za odličen ustvarjalni dosežek in izvedbo lastne skladbe. Talita Sofija Komelj (Osnovna šola Danile Kumar, mentor Dušan Kafol) je prejemnica posebne nagrade za odličen nastop v pevskem delu tekmovanja, Neža Nahtigal pa je prejela posebno nagrado za odličen ustvarjalni dosežek in izvedbo lastne skladbe.

Tekmovalce je ocenjevala sedemčlanska komisija:
• doc. Dušan Bavdek
skladatelj, predstojnik Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo UL AG, tajnik Društva slovenskih skladateljev
• Nenad Firšt
skladatelj, generalni sekretar Zveze glasbene mladine Slovenije, predsednik Društva slovenskih skladateljev
• str. svetnica mag. Bernarda Rakar
prof. glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG
• doc. dr. Branka Rotar Pance
prof. glasbe, predstojnica Oddelka za glasbeno pedagogiko UL AG
• str. svet. mag. Vinko Šorli
prof. glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG
• str. svetnica Tatjana Vasle
prof., UL AG, podpredsednica Društva slovenskih pevskih pedagogov
• asist. dr. Katarina Zadnik
prof. glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG

Invalid Displayed Gallery