Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA in 11. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA (2022)

Objavljeno: 22. 03. 2022

Drage mlade glasbenice in glasbeniki, spoštovane učiteljice mentorice in učitelji mentorji,

11. Slovensko glasbeno olimpijado smo začeli s Platonovo mislijo o glasbi, zaključujemo pa jo z besedami Marija Kogoja: “V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.”  

Letos vas je tekmovanje spodbudilo, da ste se poglabljali v glasbo, spoznavali glasbeni jezik in raziskovali, kako ga uporabiti pri izražanju lastnih glasbenih zamisli in poustvarjanju skladb. 

11. Slovenska glasbena olimpijada je izzvenela v dveh presežnikih, povezanih z udeležbo:

  • na šolski ravni so tekmovanje izvedli na 65 osnovnih šolah, sodelovala sta 302 tekmovalca. Izjemna številka za razmere, ko so se razmere zaradi karanten in bolniških odsotnostih spreminjale iz dneva v dan;
  • na nacionalno tekmovanje se je uvrstilo 109 mladih glasbenic in glasbenikov, ki so pod mentorskim vodstvom predanih učiteljic in učiteljev glasbene umetnosti pripravili in posneli pevski nastop, ustvarili avtorsko skladbo in jo (so)izvedli ter pisali pisni test, na katerem so bila vprašanja, povezana s predloženo literaturo, olimpijsko zahtevna.

Množična udeležba ni pomenila upada kakovosti glasbenega izražanja. Prav nasprotno, ugotavljamo lahko kontinuirano rast, ki se kaže vsako leto in ki jo s svojim delom zagotavljate mentorice in mentorji. Pokazala je mladostno iskrenost glasbenih interpretacij in lastnih raziskovanj ter moč glasbe, skozi katero je vsak tekmovalec izrazil svoj notranji svet. Člani žirije so imeli zahtevno delo, ki so ga opravili zelo skrbno in odgovorno. V množici posnetkov so prepoznavali odličnost pevskih nastopov in avtorskih skladb. Upamo, da ste si posnetke ogledali tudi vsi udeleženci in ob posnetkih sotekmovalk in sotekmovalcev dobili inspiracije za nadaljnje glasbeno raziskovanje in udejstvovanje.

V imenu organizatorjev Zveze glasbene mladine Slovenije in Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani vsem tekmovalkam in tekmovalcem ter mentoricam in mentorjem iskreno čestitam za dosežke na tekmovanju. Naj olimpijska himna ne zamre v vaših mislih in srcih vse do prihodnjega leta, ko se spet srečamo na 12. Slovenski glasbeni olimpijadi.

dr. Branka Rotar Pance,

koordinatorica 11. Slovenske glasbene olimpijade

Objavljeno: 12. 03. 2022

Drage mlade glasbenice in glasbeniki, spoštovane učiteljice mentorice in učitelji mentorji, cenjeni starši in vsi ljubitelji glasbe,

v letošnjo otvoritev 11. Slovenske glasbene olimpijade naj nas popeljejo Platonove misli o glasbi, ki »daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja«. Kar 109 slovenskih osnovnošolcev iz 65 osnovnih šol je svojo domišljijo usmerilo v ustvarjanje lastnih avtorskih skladb, v pevsko interpretacijo skladbe iz umetne ali pa ljudske glasbene zakladnice, razvijalo glasbeno mišljenje in bistrilo um ob poslušanju izbranih skladb in prebranih člankov iz revije Glasna. Slišati in poslušati glasbo, peti in igrati na glasbila sam ali pa v skupini, vse to v nas gradi poleg odnosa do glasbene umetnosti in kulture tudi odnos do soljudi in narave. Svet nas kliče k novi renesansi in humanizmu. Če temu dodamo še olimpijsko idejo, ki postavlja v ospredje sodelovanje, bo naša 11. Slovenska glasbena olimpijada postala pravi praznični festival. Začnimo ga vsak dan z glasbeno olimpijsko himno Cantemus Ad Unum Omnes / Zapojmo v en glas. Besedilo slovenske prepesnitve izpostavlja, da je glasba naša radost, da osrečuje in bogati življenje, pomaga premagovati težave. Petje povezuje ljudi različnih generacij, zato Zapojmo v en glas!

dr. Branka Rotar Pance,

koordinatorica 11. Slovenske glasbene olimpijade

Objavljeno: 24. 02. 2022

Pravilnik o državnem tekmovanju 11. Slovenska glasbena olimpijada v času pandemije COVID 19 stopi v veljavo 24. 2. 2022.

Objavljeno: 21. 02. 2022


Spoštovani in dragi učitelji – mentorji tekmovalcem na glasbeni olimpijadi,

zelo nas veseli, da ste se tako množično odzvali našemu vabilu za organizacijo šolskih glasbenih olimpijad in jih izpeljali kljub izredno težkim razmeram, ki so se zaradi karanten in bolniških odsotnosti spreminjale iz ure v uro. Tudi število sodelujočih učencev nam kaže, kako jim ukvarjanje z glasbenimi dejavnostmi, še posebej na ustvarjalnem področju, pomeni pomembno obogatitev, izziv in hkrati sprostitev v razmerah, v katerih živimo. 

Vsem sodelujočim tekmovalcem na šolskih glasbenih olimpijadah iskreno čestitamo!

Zahvaljujemo se tudi članom žirij in učiteljem glasbene umetnosti, ki ste žirijam predsedovali in nosili vso težo organizacije in izvedbe šolskih glasbenih olimpijad!

S posameznih osnovnih šol ste nam sporočili, da ste morali zamakniti izvedbo šolskih glasbenih olimpijad. S temi šolami se individualno dogovarjamo za podaljšani rok pošiljanja zapisanika o izvedeni šolski glasbeni olimpijadi in za prijavo na nacionalno glasbeno olimpijado.

Organizatorji 11. Slovenske glasbene olimpijade nenehno preverjamo zdravstvene razmere v državi, zahtevane varnostne ukrepe na šolah in priporočila  NIJZ.  Čeprav bo v prihodnjih dneh in tednih prišlo do postopnega sproščanja ukrepov, se zavedamo, da bo v šolah še kar nekaj časa potrebno vzdrževati  “mehurčke”.

Izvedba 11. Slovenske glasbene olimpijade  “v živo” pomeni, da se v prostore Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana iz vse Slovenije zgrne približno 60 mehurčkov iz sodelujočih osnovnih šol.  Izvedba pevskega dela in izvajanja lastnih avtorskih skladb tekmovalcev lahko pomeni tveganje, da izvajalci in soizvajalci – pevci in inštrumentalisti – na dan tekmovanja niso zdravi in da bi se zaradi morda samo enega obolelega člana iz posamezne šole (tekmovalca ali pa soizvajalca njegove skladbe), tekmovalec ne mogel udeležiti 11. Slovenske glasbene olimpijade.  Na koncerte avtorskih skladb vedno radi pridejo tudi starši tekmovalcev, kar še poveča število udeležencev.

Po temeljitem razmisleku smo se organizatorji 11. Slovenske glasbene olimpijade odločili, da jo bomo tudi letos izpeljali v prilagojeni obliki na daljavo.

Potekala bo v dneh od 13. do 18. marca 2022.

dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja


Objavljeno: 21. 02. 2022

Seminar Strategije dela z glasbeno nadarjenimi učenci v osnovni šoli je prek videokonference zoom potekal 9. februarja letos. Na tej povezavi objavljamo povzetke Seminarja oz. koristne nasvete za pripravo na olimpijado.


11. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA, 13. – 18. MAREC 2022

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test

Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na prispevka iz revije Glasna (objavljeno 20. januarja 2022):

POMEMBNO!

Zaradi izvedbe 11. Slovenske glasbene olimpijade na daljavo, se A-vista preizkus (petje melodije/izvajanje ritmične vaje) ne bo izvajal.

II. del – izvedba pesmi

Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev. Tekmovalec skladbo obvezno zapoje na pamet.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe

Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).

Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.


Tekmovanji sta namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 11. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na Šolski glasbeni olimpijadi, ki jo na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani. Šolska glasbena olimpijada mora biti izvedena od 10. 1. 2022 do 16. 2. 2022. V primeru neugodne epidemiološke situacije bo terminski načrt spremenjen, o čemer bodo mentorji – učitelji glasbene umetnosti pravočasno obveščeni. Prav tako bodo naknadno posredovane informacije o možnosti izvedbe 5. mednarodne glasbene olimpijade v letu 2022.