Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

9. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA (2020)

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Glasbeno nadarjenim osnovnošolcem moramo ponuditi pestra, spodbudna in izzivajoča učna okolja in jim dati priložnost za izkazovanje glasbenih znanj in ustvarjalnih potencialov. Povabilo k udeležbi na šolski in državni glasbeni olimpijadi, priprave na tekmovanje in snovanje lastne skladbe od ideje do končnega zapisa pomenijo tako za učence kot za učitelje-mentorje poseben izziv. Tekmovanje sicer vsebuje napetost in obremenitev, hkrati pa pomeni možnost za druženje z vrstniki, ki jim glasba pomeni vrednoto, za vzajemno učenje, predstavljanje lastnih skladb ter za doživljanje pomembnih glasbenih izkušenj. Poznavanje značilnosti nadarjenih učencev, vživljanje vanje, strokovno vodenje v času priprav na tekmovanje, nenehno raziskovanje in širjenje strokovnih znanj, ljubezen do glasbe in odprtost za ustvarjalno izražanje, čustvena opora tekmovalcem so temeljne smernice za nadaljnje uspešno delo mentorjev z glasbeno nadarjenimi učenci. Kot vrednota pa morajo ostati v ospredju glasba, ustvarjalnost nadarjenih učencev, pozitivno tekmovalno iskanje in doseganje posameznikove odličnosti na glasbenih področjih.

Vabimo vas, da vse to doživite in udejanjate na vseh ravneh glasbene olimpijade.

Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja

 

Glasbena olimpijada je namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 9. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na Šolski glasbeni olimpijadi, ki jo na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti. 
Glasbeno olimpijado organizira Zveza Glasbene mladine Slovenije v sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani in Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana.

 

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA,
6. 1. 2020 do 13. 2. 2020

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:
I. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranimi prispevki iz revije Glasna. Pisni test pripravi organizator 9. Slovenske glasbene olimpijade in ga do dogovorjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo Šolske glasbene olimpijade.
Prispevka iz revije Glasna:
Mitja Gobec (2019) Jakob Jež vokalni skladatelj in prijatelj Glasna let.49 št. 4 str.16-17
Domen Koren-Katarina Radaljac (2019) Igram…fagot Glasna let.50 št. 2 str 21-25

II. del – izvedba pesmi. Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega. 

III. del – avtorska skladba. Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

Tekmovalce na Šolski glasbeni olimpijadi ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na Šolski glasbeni olimpijadi, prejmejo bronasto priznanje.

Dva najvišje ocenjena udeleženca Šolske glasbene olimpijade dobita pravico sodelovanja na 9. Slovenski glasbeni olimpijadi.


9. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA,
8. marec 2020, 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

(rok za prijavo: 14. februar 2020)

 

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:
I. del – slušni, pisni in izvajalski test. Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na določena prispevka iz revije Glasna ali drugih glasbenih publikacij. Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

Prispevka iz revije Glasna:
Branka Rotar Pance (2019) Pogled skozi okno zgodovine – pot od konservatorija do Glasbene akademije Glasna let. 50 št. 3 str.12-13
Igor Feketija (2019)Električna in elektronska glasbila Glasna let. 50 št. 3 str. 21-27

II. del – izvedba pesmi. Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe. Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).

Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.

 

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.

Dva najvišje ocenjena prejemnika zlatega priznanja dobita pravico do sodelovanja na 5. mednarodni glasbeni olimpijadi.

Na tej povezavi najdete PRAVILNIK TEKMOVANJA 9. GLASBENA OLIMPIJADA.