Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

6. slovenska Glasbena olimpijada – rezultati

ŠESTA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

Tekmovanje za učence tretje triade OŠ
12. marec 2017

V nedeljo, 12. marca 2017, smo v sodelovanju z Oddelkom za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani pripravili že šesto slovensko Glasbeno olimpijado za mlade. Na akademiji smo izvedli prvi del tekmovanja (pisni preizkus, a-vista preizkus in petje skladbe), zaključni nastop s predstavitvijo lastnih skladb pa smo pripravili v Kazinski dvorani.

Letos je tekmovalo 28 učencev z 18 šol z vseh koncev Slovenije. Sedemčlanska strokovna žirija je podelila 5 zlatih, 14 srebrnih in 9 bronastih priznanj. Najvišje število točk je prejela Nina Pavšek (mentorica Urška M. Luzar) z OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi.

Uradni rezultati 6. slovenske Glasbene olimpijade

 

O tekmovanju

Tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Udeleženci tekmovanja se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo.

POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika.
Obvezna gradiva, ki bodo vključena v pisnem testu za tekmovalce:
Del pisnega testa v 1. kategoriji bo vseboval vprašanja iz člankov:
D. Golob -Flavta – Glasna let. 47 št.1 str. 23-27
Brundibar otroška opera z odraslim sporočilom- Glasna let. 47 št.1 str. 10- 11
Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in instrumentalisti.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA
Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.

Pravila tekmovanja in natančnejše pogoje za sodelovanje najdete TUKAJPRAVILNIK-TEKMOVANJA-6.-SLOVENSKA-GLASBENA-OLIMPIJADA (2)


Himna Glasbene olimpijade:

HIMNA Zapojmo v en glas – glas
HIMNA Zapojmo v en glas – glas in spremljava

 

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Glasba, naša si radost … Začetni verz olimpijske himne, s katero bomo marca 2017 uradno začeli 6. Slovensko glasbeno olimpijado, odraža glavni motiv, ki učitelje glasbene umetnosti in njihove učence vodi k prijavi in udeležbi na zdaj že tradicionalnem glasbenem tekmovanju. Veselje in interes za glasbeno udejstvovanje, želja po druženju s sovrstniki, ki jim glasba pomeni vrednoto, ter domišljija in glasbeno raziskovanje, ki se prelijeta v lastno ustvarjeno in javno izvedeno skladbo – vse to v polnosti zaživi v marčevskem dnevu, ki ga mentorji in njihovi učenci preživijo v prostorih ljubljanske Akademije za glasbo.

Vabimo vas, da spodbudite svoje glasbeno nadarjene učence za udeležbo na tekmovanju, ki jim omogoča predstavitev na različnih glasbenih področjih. Z reševanjem pisnega testa z vključenimi poslušalskimi primeri bodo pokazali svoje glasbeno znanje ter sposobnost slušnega prepoznavanja značilnosti glasbenega jezika. Preizkusili se bodo v a vista izvajanju melodične in ritmične vaje. S pevsko predstavitvijo bodo pokazali svoje vokalne in interpretacijske sposobnosti. Prav poseben dogodek zanje pa bo zagotovo javna izvedba njihove avtorske skladbe, napisane prav za to priložnost. Vsako leto tako strokovno žirijo kot tudi občinstvo presenetijo in navdušijo mladi ustvarjalci s svojimi prvimi skladbami, napisanimi za različne sestave. Posebna dimenzija in vrednota tega glasbenega tekmovanja je tudi to, da na njem vlada resničen olimpijski duh in da se ob njegovem sklepu veselimo prav vseh priznanj: bronastih, srebrnih in zlatih.

Učitelji glasbene umetnosti imate s slovensko glasbeno olimpijado možnost, da za identificirane glasbeno nadarjene učence pripravite poseben individualiziran program in ga uveljavite tudi kot del svoje učne obveznosti v povezavi z delom z nadarjenimi učenci. Vodenje njihovih priprav na tekmovanje je tudi za vas pomemben izziv, kako učenca spodbuditi k izbiri ustrezne skladbe za njegovo pevsko predstavitev ter kako voditi in usmerjati njegov ustvarjalni proces pri snovanju in zapisu lastne avtorske skladbe. Sprejmite torej ta izziv in se nam pridružite na 6. Slovenski glasbeni olimpijadi!

Dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja