Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

5. slovenska Glasbena olimpijada 2016

Učitelji glasbene umetnosti,

sodelujte z glasbeno nadarjenimi učenci na 5. slovenski Glasbeni olimpijadi, ki bo ponovno na sporedu marca 2016!

Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in delovanja je ključnega pomena za posameznikov celostni razvoj in življenje. Glasbena radovednost in raziskovanje kot korenini ustvarjalnosti sta v najzgodnejšem obdobju spontana, pozneje pa je odvisno od učnega okolja, v kolikšni meri se ohranjata in razvijata. Čeprav šolski sistem pri različnih oblikah glasbenega pouka opredeljuje cilje na področju ustvarjanja, so dosežki ustvarjalnih dejavnosti večkrat nepovezani in prezrti. Pomembna spodbuda na tem področju je tekmovanje Glasbena olimpijada, v okviru katerega posameznik napiše in predstavi svojo izvirno skladbo. Učitelj mentor ga pri ustvarjalnem procesu vodi in usmerja tako, da spodbuja njegovo glasbeno domišljijo in oblikovanje izvirnih idej, hkrati pa osmišlja uporabo njegovih že usvojenih glasbenih znanj in razširja védenja na področju glasbenega jezika.

V Sloveniji tekmovanje poteka od leta 2012, ko se je Slovenija pridružila evropskim državam, v katerih poteka tekmovanje Glasbena olimpijada, namenjeno glasbeno nadarjenim osnovno- in srednješolcem. Organizatorji in tudi učitelji glasbene umetnosti, ki so na tekmovanje pripeljali svoje učence, smo prepričani, da so ustvarjalni dosežki in znanje slovenskih učencev in dijakov zelo dobri. To dokazuje tudi dejstvo, da so zmagovalci slovenskih tekmovanj (Julija Stopar, OŠ Gradec – Litija, Neža Nahtigal, OŠ Notranjski odred Cerknica, Nina Švab, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Tobija Hudnik, OŠ Danile Kumar Ljubljana) nastopili na dveh mednarodnih tekmovanj (2012 – Talin in 2014 – Riga) in dosegli vidne uspehe.

Tekmovanje je namenjeno učencem osnovnih in dijakom srednjih šol. Udeleženci tekmovanja se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo.
Tekmovalci se ne smejo šolati na glasbenih konservatorijih oziroma umetniških gimnazijah glasbene smeri.

Natančne informacije (gradiva, natančen datum …) bomo objavili predvidoma v meseceu septembru 2015.

TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekmovanje bo organizirano za dve starostni kategoriji:
1. kategorija: tekmovalci, stari od 13 do 15 let
2. kategorija: tekmovalci, stari od 16 do 18 let

POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje v obeh kategorijah je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika.
Pisnemu testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in instrumentalisti.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA
Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke 2. in 3. dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.

Pravilnik tekmovanja: PRAVILNIK-TEKMOVANJA-4.-SLOVENSKA-GLASBENA-OLIMPIJADA

Vzorčne naloge s prvega tekmovanja (2012) najdete TUKAJ.
Vzorčne naloge z drugega tekmovanja (2013) najdete TUKAJ.