Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

GLASBENA OLIMPIJADA – uradni rezultati

Objavljamo uradne rezultate Osme slovenske glasbene olimpijade: URADNI REZULTATI Osme slovenske glasbene olimpijade

Mentorjem in tekmovalcem iskreno čestitam0 za uspešne nastope in osvojena priznanja!

 

Slovenska glasbena olimpijada

Ljubljana, 10. marca 2019

 

“Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.”
Albert Einstein

Spoštovane učiteljice in učitelji glasbene umetnosti,

želimo vas spodbuditi, da se s svojimi glasbeno nadarjenimi, ustvarjalnimi in za posebne glasbene izzive motiviranimi učenci (7. – 9. razred OŠ) udeležite

8. Slovenske glasbene olimpijade, ki bo
10. marca 2019, na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.

Objavljamo izbrane prispevke iz revije Glasna za Šolsko glasbeno olimpijado in za 8. Slovensko glasbeno olimpijado. Objavljen je tudi Pravilnik tekmovanja za šolsko leto 2018/19, ki opredeljuje dejavnosti in pravila izvedbe šolske in nacionalne olimpijade. Prepričani smo, da boste v njem našli potrebne informacije v zvezi z organizacijo, potekom in vrednotenjem dosežkov tekmovalcev na obeh ravneh tekmovanja.

GRADIVA IZ PREJŠNJIH OLIMPIJAD vam bodo v pomoč pri delu z vašimi učenci, ki želijo svoja glasbena znanja, pevske veščine, glasbeno ustvarjalnost in ljubezen do glasbe potrditi z udeležbo na glasbeni olimpijadi.

 

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT:

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA
7. 1. 2019 do 14. 2. 2019

Zaradi pravočasnega pošiljanja pisnega testa in spremljajočih posnetkov izvedbo Šolske glasbene olimpijade na vaši osnovni šoli prijavite prek e-pošte
branka.novak@glasbenamladina.si
najkasneje do 4. 1. 2019.

Po tem datumu bodo testne pole in posnetki poslani učiteljem, ki bodo organizirali šolske glasbene olimpijade.

8. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA
Rok za prijavo je 15. februar 2019.
Prijavnica za nacionalno raven tekmovanja: PRIJAVNICA ZA 8. SLOVENSKO GLASBENO OLIMPIJADO 2019

Vaša mentorska vloga pri pripravi tekmovalcev na glasbeno olimpijado je izredno pomembna in hvaležni smo za vse delo, čas in energijo, ki jo namenjate tekmovanju.

Lepo vas pozdravljamo,

dr. Branka Rotar Pance,
koordinatorica glasbenih olimpijad

 

NOVO (osveženo 22. februarja 2019)

V skladu s 4. členom Pravilnika o tekmovanju 8. slovenska glasbena olimpijada obveščamo vse mentorje, ki so poslali prijave za državno tekmovanje, da zaradi velikega števila prijav tretjeuvrščenih tekmovalcev na šolskih tekmovanjih ne moremo povabiti k državnemu tekmovanju.

Tekmovanje Slovenska glasbena olimpijada bo v celoti potekalo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12 (in ne na Akademiji za glasbo). O spremembi lokacije bodo vsi mentorji obveščeni tudi pisno.

 

Obvezna gradiva:

ŠOLSKO TEKMOVANJE Ina Puntar (2017) Glas. revija Glasna let.48 št. 4 str. 23-27
ŠOLSKO TEKMOVANJE Larisa Marjanović (2018) Godbeništvo v Sloveniji revija Glasna let. 48 št. 6 str.26

DRŽAVNO TEKMOVANJE Katarina Bogunović Hočevar (2018) 70 let Slovenske filharmonije revija Glasna let. 47 št. 1 str.23-27
DRŽAVNO TEKMOVANJE Teja Turk (2018) Stoletje na konicah prstov revija Glasna let.49 št.2 str. 24-25