Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Kulturni bazar – 26. marec 2014

Kulturni bazar je postal tradicionalna prireditev, ki bo 26. marca 2014 odprla svoja vrata že šestič. Organizatorji dogodka so: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za zdravje. Častna pokroviteljica je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, izvršni producent prireditve pa Cankarjev dom v Ljubljani.

Enodnevna prireditev je namenjena strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kulturi, okolju, zdravstvu in sociali ter študentom s teh področij (poteka kot strokovno usposabljanje), hkrati pa so vrata Cankarjevega doma ves dan odprta tudi širši javnosti – otrokom in mladim ter vsem, ki jih zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.
Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse obiskovalce brezplačna.

Poleg bogatega programa, ki bo potekal ves dan v vseh dvoranah in predavalnicah (skoraj petdeset dogodkov), bo pestro tudi dogajanje v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma, kjer se bo na razstavnih prostorih predstavilo skoraj tristo kulturnih in drugih partnerskih ustanov iz vse Slovenije (gledališča, muzeji in galerije, knjižnice, filmske ustanove …).

Od leta 2012 naprej organizatorji pozornost namenjajo tudi aktualnim temam v širšem družbenem prostoru. Prav tako želijo pokazati, da se kulturno-umetnostna vzgoja poleg kulture, vzgoje in izobraževanja lahko tesno povezuje z različnimi področji: okoljem, kmetijstvom, zdravstvom, gospodarstvom, tehnologijo … V posebnem tematskem sklopu bo poudarjena njena vloga in pomen pri razvijanju ustvarjalnosti in nadarjenosti. V sodelovanju z zdravstvom bo v tematskem sklopu predstavljen njen pomen za zdrav in ustvarjalen življenjski slog. V sklopu čebelarstvo in kultura pa bodo obiskovalci videli, kakšni so učinki dobrega povezovanja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, kulture in turizma.

Mednarodno desetletje zbliževanja kultur 2013–22, ustvarjalni projekt, ki ga vodi UNESCO, pa bo vodilna tema osrednje otvoritvene in sklepne prireditve Kulturnega bazarja 2014, ki ju organizira
Glasbena mladina Slovenije v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in UNESCO mladinsko platformo.

Na strokovno usposabljanje Kultiurnega bazarja 2014, ki bo potekalo v sredo, 26. marca, od 9. do 20. ure v Cankarjevem domu, se je doslej prijavilo okoli tisoč strokovnih delavcev z vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov ter študentov iz vse Slovenije. Za izvedbo celotnega dogodka bo poskrbelo več kot štiristo kulturnih delavcev. Na Bazar se je do 18. marca prijavilo tudi več kot tisoč štiristo otrok, učencev in dijakov (organizirani obisk vzgojno-izobraževalnih zavodov iz različnih krajev). Na dan dogodka pričakujemo še dodaten obisk strokovnih delavcev, pa tudi drugih obiskovalcev iz vse Slovenije.

Tudi letos bo v okviru Kulturnega bazarja potekala Bazarjeva kul-pot v prenovljeni obliki: zasnovana bo kot samostojen ogled razstavnih prostorov z delovnimi listi, namenjena bo tako strokovnim delavcem kot organiziranim skupinam otrok in mladostnikov iz VIZ.

Na Kulturni bazar tudi letos vabimo širšo javnost. Program za otroke in mladino ter vse, ki jih zanima kultura, je objavljen na spletni strani  www. kulturnibazar.si. Zanimiv in zelo raznovrsten program, namenjen vsem generacijam, bo na razstavnih prostorih potekal od 9. do 18. ure – za ta del programa je prost vstop – e-prijava ni potrebna.

NOVOST KULTURNEGA BAZARJA 2014 je spletni Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje 2014/15 – www.katalog.kulturnibazar.si. Sedaj že peti Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje bo uporabnikom od 26. marca 2014 na voljo v obliki spletnega imenika slovenskih kulturnih ustanov, ki delujejo v kulturno-umetnostni vzgoji.

Dodatne informacije: Kristina Jermančič, Cankarjev dom:  T (01) 2417 172, E kristina.jermacic@cd-cc.si

Kulturni bazar, Cankarjev dom, 12.3.2013

 Kulturni bazar, Cankarjev dom, 12.3.2013

Foto: Nada Žgank