Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

In memoriam: Miloš Poljanšek (1923-2020)

V nedeljo, 26. aprila 2020, je umrl Mioš Poljanšek, prvi in častni predsednik Zveze Glasbene mladine Slovenije.

Rodil se je 4. aprila 1923 v Brežicah. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kot profesor slovenskega jezika in ravnatelj je delal na gimnazijah v Brežicah in v Ljubljani. Bil je predsednik prosvetno kulturnega sveta SRS, sekretar Sveta za prosveto in kulturo, član Glavnega odbora SZDL in sekretar občinskega komiteja ZKS Ljubljana Šiška.

Generacija, ki ji je Miloš Poljanšek pripadal, se je težko prebijala skozi hude čase II. svetovne vojne, katere zlo je tudi njega preganjalo: najprej kot begunca s Štajerske, nato kot dijaka v okupirani Ljubljani, potem v vrstah osvobodilnega boja in kot taboriščnika v koncentracijskem taborišču.

Ko je izvedel za zgodbo, kako so se mladi glasbeniki v evropskih deželah z glasbo uprli nasilju vojne, je bil prevzet. Bil je prepričan, da je tako mogoče odgovoriti na krvave dogodke in ohraniti človekovo dostojanstvo. 

Na ustanovnem občnem zboru je bil decembra 1969 izvoljen za predsednika Glasbene mladine Slovenije. Bil je nepogrešljiv del skupine mladih zagnancev, vztrajnih v svojih hotenjih, ki so želeli pripraviti prireditve, ki bi temeljile na dolgoročnejših, za posamezne starostne skupine načrtovanih glasbenih programih. Prav ta raznovrstnost in razvejanost programov je utrjevala Glasbeno mladino v slovenskem kulturnem prostoru, ki je kmalu postala pomemben dejavnik pri načrtnem širjenju glasbene kulture in umetnosti med mladimi, pri čemer je ves čas uživala tudi »polno kulturnopolitično in razmeram primerno materialno podporo.«

Ob 25. obletnici Zveze glasbene mladine Slovenije, leta 1994, je povedal: »Če je Glasbena mladina krepila plemeniti duh mladih v veliki vojni v nekaterih predelih Evrope in zaradi svoje humane vloge sčasoma prerasla v svetovno gibanje, so danes znova nastale razmere, ko morajo mladi kar se da prisluhniti glasbi in njeni duhovni vrednosti. Samo tak človek se lahko upre nečloveku in spreminja njegove slabosti na bolje. Čestitka naši organizaciji z željo, da prav tako vztrajno, uspešno in ustvarjalno preživi novih petindvajset let!«

Zveza Glasbene mladine Slovenije je svojo 50-letnico proslavila letos januarja.

Pretreseni smo ob žalostni novici, da nas je zapustil dragi predsednik, katerega misli in delo sta navdihnila številne generacije mladih glasbenikov in organizatorjev. Ohranili ga bomo v lepem spominu.