Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Koncert, ki pride k vam

Zveza Glasbene mladine Slovenije objavlja
RAZPIS
za nove komentirane glasbene programe v ciklu
Koncert, ki pride k vam.

Razpis je odprt do 15. maja 2017.

Koncert, ki pride k vam je cikel izobraževalnih, pestrih in zabavnih glasbenih programov, katerih namen je približati mladim poslušalcem glasbo s kvalitetno izvedbo v živo.
Iščemo po vsebini in načinu izvedbe nove, INOVATIVNE in KVALITETNE programe, narejene na podlagi meril in kriterijev glasbene kulturne vzgoje, ki bodo dopolnili pouk glasbene umetnosti in mladim poslušalcem omogočili živ stik z glasbo in izvajalci.
Programi (razen, če se nadaljujejo z delavnico), naj ne bodo daljši od 45 minut, predstavljajo naj teme iz veljavnih učnih načrtov za glasbeno vzgojo v devetletki in srednji šoli.

Natančnejši pogoji razpisa
1.) Program naj bo tematsko zaokrožena celota (komentiran koncert, predstava, delavnica …). Sestavljen naj bo: 2/3 živega glasbenega dogajanja in 1/3 veznega besedila, ki dogajanje smiselno zaokroža, mlade poslušalce pa usmerja, osvešča, informira in aktivno vključuje v dogajanje. Komentar mora biti prilagojen starostni strukturi poslušalcev.
2.) Dovoljene so vse glasbene zvrsti (klasika, rock, etno, jazz, ljudska glasba …), glasbo lahko program povezuje z drugimi umetnostmi – likovno, literarno, gledališko, plesno … Lahko je tudi krajše glasbenoscensko delo, zanimivo predavanje ali delavnica.
3.) Program naj bo izvedljiv v različnih prostorih: v učilnici, avli, telovadnici, galeriji, dvorani …, običajno v dopoldanskem času med delovnim tednom.
Pri izbiri programov bomo upoštevali naslednje kriterije:
-inovativen pedagoški pristop,
-večjo kreativnost izvedbe,
-duhovito in čim bolj zanimivo obravnavo teme,
-večji delež v živo izvedene glasbe,
-ustreznost – primernost starostni stopnji,
-povezavo z veljavnimi učnimi načrti,
-možnost izvedbe v različnih prostorih.

Dodatne informacije in pojasnila po telefonu:
01/23 22 570 – Branka Novak

Prijavnica-Koncert-ki-pride-k-vam-2017-18