Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Koncert, ki pride k vam

Glasbeni programi, s pomočjo katerih pripravite kulturni dan v šoli!

***

Pripravljate glasbene vsebine za svoje učence? Povabite v šolo glasbene umetnike! Koncert, delavnica ali glasbena ustvarjalnica bo prišla k vam!

Programi iz cikla Koncert, ki pride k vam pomagajo mladim poslušalcem približati glasbo s kakovostno živo izvedbo. Programe izvajajo izbrani slovenski in tuji glasbeni umetniki ter jih je mogoče izvesti povsod – v dvorani, kulturnem domu, šolski avli, večji učilnici, galeriji, muzeju, cerkvi … v kateremkoli kraju. Glasbeni kulturno-vzgojni programi torej pridejo k vam. Izvajalci pripeljejo s seboj tudi vsa glasbila (razen klavirja) in večino potrebne opreme.

Programi v tem razdelku se razlikujejo po triadah. So različno dolgi (od 35 minut do 4 šolske ure – kulturni dan), prilagojeni starosti poslušalcev ter dopolnjujejo vzgojno-izobraževalno delo in pouk glasbene umetnosti. Vsi koncerti, delavnice in ustvarjalnice so komentirani. Nekatere je mogoče spremeniti tudi v kulturni dan. Kar nekaj programov in delavnic je mogoče s prilagoditvijo izvesti za več starostnih stopenj.

I. triada in predšolski otroci

II. triada

III. triada in srednješolci

Da boste lažje izbirali, smo vsakemu programu dodali podatke o ceni, trajanju in priporočljivem številu poslušalcev.

Za več izvedb določenega programa v enem dnevu omogočamo popust. Pri usklajevanju terminov upoštevamo želje in možnosti naročnika ter izvajalca.

Zaradi čim boljšega stika poslušalcev in izvajalcev programov priporočamo, da je v skupini, za katero naročate program, največ 120 mladih poslušalcev, podatek o priporočljivem številu poslušalcev pa navajamo pri vsakem programu.

Izberite program in termin izvedbe ter nas pokličite na telefonsko številko 01 23 22 570 ali pišite na elektronski naslov branka.novak@glasbenamladina.si