Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

II. triada

 

1. Cajon – otroška tolkalna delavnica
Izvajalec: Jaka Strajnar
Cajon (šp. škatla ali zaboj, izgovori se kahon) je tolkalni inštrument pravokotne oblike, na katerega igramo z rokami. Nezapletena osnovna tehnika tudi otrokom brez glasbenega predznanja omogoča, da uživajo ob igranju in tako z igro spoznajo pomen ritma. Otroci v delavnici s pomočjo mentorja izvajajo različne preproste ritmične strukture (za krepitev koncentracije in koordinacije), po načelu »call & response« (klic in odgovor) posnemajo preproste ritmične fraze, pojejo znane otroške pesmi in oblikujejo ritmično spremljavo, na koncu pa izvedejo individualno improvizacijo kot izraz in povzetek vsega naučenega.

Cena
: 250 evrov

Trajanje: 45 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 25 (oziroma 1 oddelek)
OŠ 2

 

2. Glasbeno potovanje v Afriko
Izvajalec: Igor Leonardi
Glasbeno potovanje v AfrikoProgram s sliko in glasbo predstavi afriško glasbo, njeno povezanost z ritmom ter bogastvo njenih inštrumentov in zvoka. Učencem omogoči živi stik z eksotičnimi glasbili (kora, lovska kitara, džemba, balafon, kalimba). Poznavanje afriške tradicionalne glasbe je pomembno za razumevanje sodobne popularne glasbe, ki ima korenine tudi v afroameriški glasbeni kulturi.

Opomba
: za izvedbo so potrebni DVD-predvajalnik in projektor ter projekcijsko platno ali monitor.

Cena: 250 evrov
Trajanje: 45 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 50 (2 oddelka)
OŠ 2, tudi OŠ 1

 

3. Glas, ritem, beseda, rap
Izvajalca: Murat in Jose
Glasbenika v programu predstavita elemente rapa, pojasnita, kako se lahko lotimo ustvarjanja rap pesmi in kako lahko pri tem uporabimo samo svoj glas. Murat predstavi beatbox, udeleženci spoznajo osnove oponašanja inštrumentov in drugih zvokov z usti in glasom. Naučijo se, kateri so osnovni zvoki, kako sestavimo ritem, kako uporabljamo dihanje. Tako si pridobijo osnovo, da lahko razvijajo veščino beatboxanja. V nadaljevanju Jose razloži, kako se lotiti pisanja besedila za rap pesem. Na primeru pokaže, kako lahko isto besedilo drugače zveni glede na različne ritmične podlage, tempo in tok besed. Glasbenika med koncertom predstavita pesmi z različnimi temami in komentirata besedila ter način izvedbe. Murat pri tem uporablja posebno napravo looper, na katero lahko nasnemava svoj glas, in s tem v živo ustvari glasbeno podlago.
V praktičnem delu programa učenci napišejo svojo rap pesem in se preizkusijo v beatboxu ter poskušajo ustvariti glasbeno podlago z nasnemavanjem na looper. Besedila lahko učenci pišejo sami ali v skupinah. Temu sledi izvedba besedil, učenci rapajo posamično ali pa skupaj izvedejo eno pesem z enotnim refrenom, odvisno od izbrane teme.

Tehnične zahteve: Za izvedbo koncerta izvajalca potrebujeta mešalno mizo z najmanj tremi vhodi, dva zvočnika, en monitor (zvočni) in vsaj dva ročna mikrofona.
Cena: od 350 evrov
Trajanje: 1 ura koncert, od 1 do 3 ure delavnica, po dogovoru
Priporočljivo število poslušalcev: do 80 (do 40 za delavnico)
OŠ 2 in 3 in SŠ

 

4. Konjiček, ki v ritki piska
Izvajalka: Ljoba Jenče
Ritmi in melodije ljudskih izštevank, rajalnic in uspavank so temeljno glasbeno in poetično opismenjevanje otrok za globlje doživljanje in dojemanje poezije in glasbene umetnosti v odrasli dobi. Nesnovna kulturna dediščina je temeljna kulturna identiteta vsakega naroda, ljudska glasba pa osrednji izraz narodove duše. Konjiček otroke popelje imaginarne pokrajine drobnih pesmic, oponašanja ptic, šaljivih zazibalk do čisto pravih pravljičnih pesmi, ki jim vedno zelo zavzeto prisluhnejo, saj v njih občutijo moč, kot jo lahko dajeta človeški glas in glasba.
Program navdihuje otroke in učiteljice, saj na svež način ozvoči izročilo, iz katerega črpajo navdih tudi za inovativnejši pristop poučevanja drugih predmetov – oblikovanje glasu, besede, giba in zavedanja pokrajinskih posebnosti slovenske dežele.

Tehnične zahteve
: klop in stol ter vrč tople vode in kozarec, poslušalci naj sedijo vsak na svojem stolu ali na klopeh

Cena: 250 evrov
Trajanje: 45 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 70 (3 oddelki)
OŠ 2, tudi OŠ 1 in V4+

 

5. Kaj nam šepečejo buče? … in druge zgodbe 
Izvajalec: Etnika zavod – Šola ljudskega plesa
Od kod buče? Zakaj buče? Kdaj buče? In kaj zdaj z njimi?!? Učenci z gibom in plesom ustvarjajo zanimivo pripoved, pravi mali performans, v katerem poleg ljudske glasbe in plesa spoznavajo tudi tradicionalne običaje in vsebine, iz katerih ples in glasba sploh izhajata. Celota torej ni le zanimiva in hecna zgodba – štorija o bučah, ampak tudi pripoved o menjavanju letnih časov, je potovanje po slovenskih pokrajinah, kukanje v življenja naših prednikov in odpiranje vrat domišljiji.
Izvedejo jo lahko kot enkratni dogodek, glasbeno-plesno odpravo skozi štiri letne čase ali v več zaporednih terminih, kjer ima vsako srečanje poseben vsebinski poudarek. (abonmajska oblika)

Tehnične zahteve
: za večje prostore naročnik zagotovi ozvočenje in naglavni mikrofon za izvajalko

Cena: 300 evrov
Trajanje: 90 minut
Priporočljivo število udeležencev: 50
OŠ 1, tudi OŠ 2

 

6. Ljudski ples, kaaaj pa je to!?
Izvajalec: Etnika zavod – Šola ljudskega plesa
Ljudski ples kaaj pa je to (Small)Kaj je ples in zakaj je ljudem tako pomemben? Program je namenjen dopolnitvi znanja o ljudskem plesu po učnih programih za osnovne šole. Z učenci v njem prehodimo oziroma preplešemo razvojno pot ljudskega plesa v štirih oblikah, skozi štiri slovenske pokrajine in ob štirih različnih glasbenih zasedbah. Poleg tega učenci, ki v programu aktivno sodelujejo, izvedo še kup zanimivosti o vsebinah, povezanih s plesom – o njegovem nastanku, pomenu in simboliki, povezavi z glasbo in pesmijo, pripovednim izročilom in igro.
Tehnične zahteve
: CD-predvajalnik in ozvočenje v dogovoru z naročnikom

Cena: 300 evrov
Trajanje: 90 minut (lahko tudi 60 minut ali kot kulturni dan)
Priporočljivo število poslušalcev: do 80
OŠ 2

 

7. Ljudska glasbila sveta
Izvajalca: Danijela Jerković in Alojz Studen – Luj
Ljudska_glasbila_sveta_Danijela_Jerkovic__Alojz_Studen_Luj_2_b (Small)Ljubitelja in zbiralca eksotičnih glasbil v besedi in zvoku predstavita svojo bogato zbirko ljudskih glasbil iz različnih delov sveta (Azija, Afrika, Avstralija, Amerika in Evropa). O vsakem glasbilu povesta, od kod prihaja, za kaj se uporablja, kako je sestavljeno in kako deluje. Na vsakega tudi zaigrata. Zanimivosti se skrivajo v širokem izboru manj znanih glasbil, kot so bina, šanaj, flavte krišna, didžeridu, ektara, ramanta, indijski in ameriški banjo, balalajka, harmonij, kalimba, džemba, tarabuka, govoreči boben, bongos, indijanski boben … Glasbeni del programa sta izvajalca zasnovala na sodobno obarvani avtorski glasbi v duhu ljudske glasbe dežele, iz katere izvira posamezno glasbilo. Program zaključita s skupinskim bobnanjem z učenci.
Izobraževalno vrednost programa dokazuje njegova uvrstitev v i-učbenik za GUM.

Tehnične zahteve
: zaradi uglaševanja glasbil potrebujeta prostor eno uro pred nastopom

Cena: 300 evrov
Trajanje: 60 minut, po dogovoru z naročnikom lahko daljši ali krajši program
Priporočljivo število poslušalcev: 80
OŠ 2, tudi OŠ 3 in SŠ

 

 

 

8. Mehurčki
Izvajalci: Boštjan Soklič (uglasbitve, akustična kitara, glas), Vid Sark (flavte, akustična bas kitara, glas), Urška Kranjc (tolkala, glas, ples)
MehurčkiMehurčki so glasbeno-pesniška predstava, sestavljena iz ducata Župančičevih najbolj znanih pesmic za otroke na temo Cicibana in njegovih prigod. Gre za dinamičen niz na novo uglasbene Župančičeve poezije, namenjene zvedavim in igrivim otrokom. Preplet različnih glasbenih vzdušij, ki odslikavajo vsebino večno aktualnih tematik, v otrokom všečno celoto kot rdeča nit poveže zgodba, napisana posebej za predstavo. Lahkotni in dramatični glasbeni trenutki, obogateni z rahlo poučnim literarnim potovanjem po slovenskih krajih, odkrivajo nove dimenzije pesniških biserov, kakršnih do zdaj še nismo imeli priložnosti spoznati. Poučno glasbeno potovanje spremlja niz domiselnih glasbenih aranžmajev s paleto glasbil, tudi izredno netipičnih (igračke, mobilni telefon …).
Program povezuje slovensko tradicijo otroške poezije s sodobnimi domiselnimi organskimi glasbenimi aranžmaji.

Trajanje
: 45 minut

Cena:  350 evrov
Priporočljivo število poslušalcev: do 60
OŠ 2, tudi OŠ 1

 

*NOVO*
9. Na Madagaskar z glasbo in pravljico

Izvajalka: Malala Rakoto Serban
V programu učenci spoznajo glasbo in pravljico z Madagaskarja. V prvem delu izvajalka predstavi tradicionalna glasbila (valiha, kitaro kabosa in boben aponga) ter nanje zaigra in zapoje nekaj pesmi z Madagaskarja (ljudske in avtorske). V drugem delu izvede pravljico Ibotity ali Kdo ali kaj je najmočnejše? Izvedbo obogati s projekcijo ilustracij Gregorja Purgaja, igranjem na tradicionalna glasbila ter vokalno interpretacijo elementov zgodbe (veter, voda, živali, rastline …). Zgodba išče odgovor na vprašanje, kdo ali kaj je najmočnejše v naravi. V zadnjem delu izvajalka občinstvo nauči preprosto ljudsko pesem z Madagaskarja, učenci sodelujejo s petjem in igranjem na glasbila (bobne, ropotuljice, inštrumente iz odpadnega materiala.
Program je mogoče nadgraditi z delavnico Drevo je povsod zeleno vedno znova, ki medpredmetno poveže ekologijo, etiko, likovni pouk.
Društvo Drevo sozvočja od vsake izvedene predstave donira sredstva za posaditev 50 dreves na Madagaskarju.

Tehnične zahteve: projektor in ozvočenje
Cena: od 250 evrov
Trajanje: 45 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 120
OŠ 2, tudi OŠ 1 in V 5+

 

10. Orkester izvirnih inštrumentov
Izvajalca: Peter Kus in Gregor Hrovat
Orkester02_photo_Reinhard_WinklerGlasbenika v programu predstavita številne možnosti, ki jih omogoča ustvarjanje glasbe z izvirnimi glasbenimi inštrumenti. V programu, ki sta ga poimenovala Koncert za stvari, uporabljata predvsem glasbila, ki so zgrajena iz zavrženih predmetov in recikliranih materialov. V prvi uri glasbenika med koncertom predstavita glasbila, pojasnita akustična načela, po katerih ta glasbila delujejo, ter z različnimi skladbami nakažeta njihove bogate izrazne možnosti.
Učencem predstavita tudi osnovna izhodišča gradnje izvirnih inštrumentov in različne možnosti, ki jih pri tem lahko izberejo. Slednje učenci preizkusijo v praktičnem delu programa: oblikujejo različne vrste glasbil in iz njih sestavijo orkester izvirnih inštrumentov. Med glasbili, ki so izbrana v dogovoru z učitelji, so lahko aerofoni (različne piščali, oboa, pihala z membranami ipd.), membranofoni (žabica) in idiofoni (kalimba). Učenci ob skupinskem muziciranju in improvizaciji na izdelanih inštrumentih poskusijo zaigrati preproste skladbe.

Tehnične zahteve
: za izvedbo koncerta je potreben prostor, velik 5 x 5 metrov, za izvedbo delavnice pa šolske klopi

Cena: od 350 evrov
Trajanje: 1 ura koncert, od 1 do 3 ure delavnica, po dogovoru
Priporočljivo število poslušalcev: 120 (60 za delavnico)
OŠ 2 in 3

 

11. Oče in sin Mozart 
Izvajalci: Godalni kvintet Hiše kulture Celje
Wolfgang Amadeus Mozart, znameniti čudežni deček, ki je prvo simfonijo napisal pri osmih letih, potem pa še pred najstništvom gostoval po vsej Evropi kot virtuozni pianist, je najslavnejši skladatelj vseh časov. Melodije iz njegovih del, kot so Mala nočna glasba, stavek Alla Turca iz klavirske sonate v A-duru, Arija kraljice noči, Figarova svatba, Simfonija v g-molu in variacije na francosko temo, pozna sleherni Zemljan, tudi če nikoli ni bil na koncertu klasične glasbe.
Amadeus je bil zelo talentiran, veliko zaslug za njegove uspehe pa lahko pripišemo Mozartovemu očetu Leopoldu, ki je bil njegov prvi učitelj. Tudi sam je bil pomemben skladatelj, še vedno je zelo priljubljena njegova Simfonija za godala in igrače. Program obuja nekaj zgodb iz družinskega življenja Mozartovih ter pokaže, kako je Leopoldova glasba vplivala na Wolfgangovo – in obratno.

Cena
: 380 evrov

Trajanje: 60 minut
Priporočljivo število poslušalcev: 120
OŠ 2 in 3

 

12. Pesmi in zgodbe s panjskih končnic
Izvajalka: Ljoba Jenče 
Čebelji panj je zakladnica  medu, obet zdrave prihodnosti in preživetja planeta Zemlja in človeka na njem, a tudi ljudskih zgodb in pesmi, ki so jih generacije prednikov prenašale iz roda v rod. Mlademu človeku prinašajo na videz zastarela sporočila o življenju (Pegam in Lambergar, Kralj Matjaž, Babji mlin, Stari Job in godci) …, ki pa so uporabna tudi v sodobnem svetu. Z ohranjanjanjem  dediščine panjev pri mladih vzbujamo ljubezen do izročila slovenske besede, pesmi, dediščine čebelarstva in zavedanje o vsepovezanosti človeka z naravo. Program spodbuja mlade k petju slovenskih ljudskih pesmi in spoznavanju glasbene dediščine.

Tehnične zahteve
: po želji projektor in platno, ozvočenje za večje prostore

Cena: 250 evrov
Trajanje: 45 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 70 (od 1 do 3 oddelki)
OŠ2, OŠ 3, SŠ

 

*NOVO*
13. Plastonci

Izvajalci: Gregor Hrovat, Peter Kus, Lucija Stanojević
Nekoč, daleč v prihodnosti, ko človeštva ni bilo več, je na Zemlji iz ostankov njegove civilizacije vzniknila nova. Iz plastičnih odpadkov so se v morju razvila nova inteligentna bitja – Plastonci. Ko so se zavedli samih sebe, so se obrnili v preteklost, jo začeli raziskovati in poskušati razumeti, kako so nastali. Med arheološkimi ostanki so odkrili zlato zgoščenko, na kateri so bile zapisane najlepše melodije, ki smo jih ustvarili ljudje. Poskusili so jih poustvariti.
Plastonci so glasbeno-lutkovni performans, ekološka znanstvenofantastična pripoved, ki nas z glasbo in lutkami popelje v življenje teh nenavadnih bitij iz prihodnosti. Skozi njihov pogled se ozremo nazaj na čas, ki ga ljudje pravkar živimo, in na usodo, ki nas čaka. Glasbeniki izvajajo glasbo na izvirnih inštrumentih, zgrajenih iz odpadnih materialov, ter animirajo lutke iz reciklirane odpadne plastike.
Tehnične zahteve: za izvedbo koncerta je potreben prostor, velik 6 x 6 metrov (manjši oder), ozvočenje, monitorje (backline, tj. mešalno mizo in mikrofone prinesejo s seboj) ter osnovno razsvetljavo.
Cena: 350 evrov
Trajanje: 60 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 130 
OŠ 2 in OŠ 3

 

14. S pesmijo po Afriki
Izvajalci: Max Zimani, Dalanda Diallo, Ana Vipotnik, Damir Mazrek
Afriške zgodbe so pripovedovalsko-glasbena predstava, v kateri izvajalci učencem skozi pevski repertoar pričarajo različna razpoloženja in občutja Afrike. Zasedbo sestavljajo trije pevci in en inštrumentalist, ki so sicer člani zbora Sankofa, ki združuje Afričane, njihove potomce in družinske člane. V programu predstavljajo bogato glasbeno, plesno in pripovedno dediščino Afrike.
Med koncertom izvajalci predstavijo pripovedke z različnih področij Afrike, ki imajo moralni nauk. Učenci skozi zgodbe, pesmi in ples spoznajo geografske značilnosti Afrike, raznovrstnost celine in njeno bogato glasbeno tradicijo. Koncert poteka interaktivno, učenci sodelujejo pri koncertu, se naučijo krajše afriške pesmi, ponavljajo enostavne ritmične vzorce in gibe.

Tehnične zahteve:
izvedbeni prostor, velik 5 x 5 metrov, ozvočenje in mikrofoni za večje prizorišče

Cena: 450 evrov
Trajanje: 90 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 120
OŠ 2

 

15. S pesmijo okrog sveta
Izvajalca: Ana Vipotnik in Igor Leonardi
S pesmijo okrog svetaKitarist Igor Leonardi in pevka Ana Vipotnik predstavljata glasbo sveta in vas popeljeta na pisano potovanje. Najprej obiščete različne slovenske pokrajine in slišite slovenske ljudske napeve, odete v radožive ritme, potem pa se odpravite v Afriko, Rusijo, Brazilijo, na Zelenortske otoke, v sosednjo Italijo, na Hrvaško in še kam. Spoznali boste, kako se ljudska glasba in nekatere ponarodele pesmi sveta prepletajo v zanimivih ritmih in melodijah, kako so si različne, a vendar podobne. Slovenska Lisička je prav zvita zver ima na primer skoraj enako melodijo kot brazilska O nosso amor in jo lahko pojemo tudi v ritmu sambe …

Tehnične zahteve:
električni priključek, stol

Cena: 300 evrov
Trajanje: 45 minut (ali po dogovoru daljši program)
Priporočljivo število poslušalcev: do 120
OŠ 2, tudi za OŠ 1, 3 in SŠ

 

16. Zapiskaj, zapleši, zapoj!
Izvajalec: Marino Kranjac
Zapiskaj, zaplešiGlasbena delavnica na temo istrske ljudske glasbe omogoča otrokom pristen stik z ljudsko glasbo na aktiven način, saj poleg tega, da izvajalec predstavi ljudska glasbila in nanje zaigra, vključi otroke v skupno muziciranje, otroci si sami izdelajo istrsko ljudsko glasbilo iz trstike – nunalco, naučijo se nekaj istrskih ljudskih pesmi in na koncu tudi zaplešejo ljudski ples iz Istre. Čeprav je delavnica tematsko povezana z Istro, se navezuje na širši slovenski prostor. Nekatera glasbila pa otroci prav gotovo prvič vidijo in slišijo v živo.

Opomba:
izvajalec prinese s seboj ves potreben material za izdelavo glasbil.

Cena: 350 evrov
Trajanje: 4 šolske ure (po dogovoru) primerno za kulturni ali tehniški dan
Priporočljivo število poslušalcev: 30
OŠ 2 in OŠ 3

 

*NOVO*
17. Z violino na potep po svetu

Izvajalki: Duo D’accordo (Mojca Jerman in Mirjam Šolar)
Glasbenici učence popeljeta na potep po svetu. Najprej z glasbeno improvizacijo predstavita zvočni spekter, ki ga omogoča violina. Pred odhodom v svet učenci spoznajo slovenske ljudske pesmi. Potem z glasbenicama »odpotujejo« v Argentino, na Švedsko in Irsko. Glasba drugih narodov otrokom širi obzorje, odpira nove zvočne svetove.
V zadnjem delu violinistki predstavita glasbena dela, za katera so skladatelji črpali navdih v zakladnici ljudske glasbe. Skozi violinske due Bele Bartoka spoznajo Slovaško, Latvijo, Srbijo …
Program je komentiran in vključuje sodelovanje otrok. Možno ga je izvesti tako v učilnici za en razred kot tudi za večjo skupino otrok v dvorani. Manjša ko je skupina, več je možnosti za interakcijo med glasbenicama in mladimi poslušalci.

Cena: 300 evrov
Trajanje: 45 minut
Priporočljivo število poslušalcev: do 100
OŠ 2, tudi OŠ 1

 

*NOVO*
18. Živel je kralj Matjaž  

Izvajalci: glasbeno–pripovedovalska skupina BAJATE
Predstava obravnava motiv kralja Matjaža v slovenskem ljudskem izročilu in širše. Pripovedovalka Maša Budič skupaj z glasbeniki Blažem Podobnikom, Danijelom Bogatajem in Miho Friedrichom poslušalce popelje v svet pravljic, pesmi, pripovedk, legend in urbanih legend o spečem kralju. Ker je ohranjenih kar nekaj različic Matjaževih zgodb, ustvarjalci v soustvarjanje predstave povabijo poslušalce, na določenih delih predstave jim prepustijo odločanje o poteku predstave.
Ustvarjalci pa se z zgodbami in glasbo ne sprehajajo le po različnih geografskih enotah, ampak tudi po različnih zgodovinskih obdobjih in kulturnoumetniških prostorih. Predstava se lahko nadaljuje z delavnico, ki je namenjena ustvarjanju pesmi – Uspavanke za kralja Matjaža ali Pesmi za prebujanje kralja Matjaža. Učenci skupaj z izvajalci programa sestavijo besedilo in ga uglasbijo, zapojejo in odigrajo.

Cena: 450 evrov
Trajanje: 45 minut (z delavnico 90 minut, v tem primeru je cena višja)
Priporočljivo število poslušalcev: do 90 oz. po dogovoru
OŠ 2, tudi OŠ3