Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Marko skače – Komentiran simfonični koncert za mlade poslušalce (marec)

Matineje Glasbene mladine Slovenije:
Komentirani simfonični koncerti za mlade poslušalce v šolskem letu 2013/14.

Za šolsko leto 2013/14 smo s Slovensko filharmonijo in Cankarjevim domom za učence in dijake pripravili raznovrsten, z učnimi načrti za glasbeno vzgojo povezan program, ki v zaključenih programskih celotah mladim poslušalcem predstavlja izbrana dela simfonične glasbe.

 

MARKO SKAČE – Ljudske teme v slovenski simfonični glasbi.

18. in 19. marec 2014, ob 9.30 in 11.30 /
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani.

Scenarij je napisala Cvetka Bevc, muzikologinja in pisateljica, tudi avtorica učbenikov za glasbeno umetnost v OŠ. Zgodbo o ljudski glasbi na Slovenskem bo mladim poslušalcem  predstavil odlični slovenski igralec v vlogi krošnjarja Brane Grubar. V program smo vtkali izvirno slovensko ljudsko glasbo in srečanja s skladatelji, ki so ljudske teme uporabili v simfoničnih delih. Program v celoti upošteva učno snov GUM v 5. razredu OŠ.

Spored:
Aldo Kumar: Istralja 2000
Alojz Srebotnjak: Slovenski ljudski plesi
Jani Golob: Slovenska rapsodija

Izvajalci: Orkester Slovenske filhamronije
dirigent: Simon Dvoršak
povezovalec – igralec: Brane Grubar

Program je namenjen učencem II. in III. triade osnovne šole.

 ***

PETER OBIŠČE ORKESTER

13. in 14. maj 2014, ob 9.30 in 11.30 uri
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

Spored:
Sergej Prokofjev: Peter in volk
Peter Iljič Čajkovski: Poloneza iz opere Jevgenij Onjegin

Izvajalci: Orkester Slovenske filharmonije
dirigent Simon Dvoršak
povezovalec – igralec: Tadej Pišek

Program je namenjen učencem I. triade osnovne sole in predšolskim otrokom od četrtega leta starosti.

***

Cen vstopnic nismo spreminjali, tudi v novem šolskem letu bodo vstopnice za mlade poslušalce po 5,00€, vstopnice za učitelje spremljevalce so brezplačne.

Vabimo vas, da nas pokličete in rezervirate vstopnice.

REZERVACIJE VSTOPNIC
Zveza Glasbene mladine Slovenije
Branka Novak
telefon: 01 23 22 570
mail: branka.novak@glasbenamladina.si

Pridržujemo si pravico do sprememb v programih.