Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

GLASBENA OLIMPIJADA – rok za prijavo: 12. februar

PETA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

Tekmovanje za učence tretje triade OŠ in srednješolce
5. in 6. marec 2016
Ljubljana, Akademija za glasbo
rok za prijavo: 12. februar 2016

 

PRIJAVNICA ZA 5. SLOVENSKO GLASBENO OLIMPIJADO (pdf)

PRIJAVNICA ZA 5. SLOVENSKO GLASBENO OLIMPIJADO (Word)

NOVA OBJAVA!
Izbrani članki iz glasbene revije Glasna, ki naj služijo kot priprava za zadnji del vprašanj pisnega testa za 5. slovensko Glasbeno olimpijado. Članke bomo predstavili tudi udeležencem izobraževalnega seminarja na AG, ki bo 23. 1. 2016. (glej spodaj).

1. kategorija – Gržeta T. Per aspera ad astra – prek trnja do zvezd – GLASNA let.46 št. 3 str. 48-49
1. kategorija – Fišer. L. Številni obrazi kitare – GLASNA let.46 št. 4 str. 13-17

2. kategorija – Stolić. T. Vzpon pozavne – GLASNA let.46 št. 5 str. 23-27
2. kategorija – Gržeta T. Beethovnova Pastoralna simfonija, darilo ljubljanski Filharmonični družbi – GLASNA let.46 št. 1 str. 48-49

Himna Glasbene olimpijade 2015:
4. slovenska glasbena olimpijada (2015) – HIMNA Zapojmo v en glas – glas
4. slovenska glasbena olimpijada (2015) – HIMNA Zapojmo v en glas – glas in spremljava

Glasbena radovednost in raziskovanje kot korenini ustvarjalnosti sta v najzgodnejšem obdobju spontani, pozneje pa je odvisno od učnega okolja, v kolikšni meri se ohranjata in razvijata. Čeprav šolski sistem pri različnih oblikah glasbenega pouka opredeljuje cilje na področju ustvarjanja, so dosežki ustvarjalnih dejavnosti večkrat nepovezani in prezrti. Pomembna spodbuda na tem področju je tekmovanje Glasbena olimpijada. Učenca – tekmovalca pri ustvarjalnem procesu in v pripravah na tekmovanje vodi in usmerja učitelj – mentor. Ta spodbuja njegovo glasbeno domišljijo in oblikovanje izvirnih idej, hkrati pa osmišlja uporabo njegovih že usvojenih glasbenih znanj in razširja védenje na področju glasbenega jezika.

Glasbena olimpijada je prav posebno tekmovanje, ki mladim omogoča kompleksno glasbeno predstavitev; z reševanjem različnih nalog namreč preverijo svoje glasbeno znanje in sposobnosti slušnega zaznavanja ter prepoznavanja različnih glasbenih prvin, s pevsko predstavitvijo pa izkažejo svojo muzikalnost in interpretacijske sposobnosti. Prav poseben dogodek je za tekmovalce izvedba avtorske skladbe, napisane prav za to priložnost.
Čeprav je vzdušje tekmovalno, sta v ospredju glasba in olimpijski duh. Že štirikrat so mladi tekmovalci in njihovi mentorji odhajali s tega tekmovanja polni novih spoznanj, idej in spodbud za nadaljnje delo na glasbenem področju. Pri peti izvedbi slovenske glasbene olimpijade se nam pridružite še vi kot mentorji mladim nadarjenim glasbenikom in podprite njihov vsestranski glasbeni razvoj in ustvarjalno glasbeno izražanje!

dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja

 

UČITELJI – MENTORJI – PRIJAVITE SE NA SEMINAR
Rok za prijavo na seminar je 11. januar 2016, izobraževanje bo 23. januarja 2016.

Seminar DELO Z GLASBENO NADARJENIMI UČENCI IN DIJAKI V SPLOŠNEM ŠOLSTVU je potrjen in objavljen v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2015/2016 med posodobitvenimi programi (https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx str. 180).

Potrebna je e prijava.


RAZPIS

Tekmovanje je namenjeno učencem tretje triade osnovnih in dijakom srednjih šol. Udeleženci tekmovanja se lahko vzporedno šolajo tudi v glasbenih šolah oziroma se kako drugače glasbeno izobražujejo. Tekmovalci se ne smejo šolati na glasbenih konservatorijih oziroma umetniških gimnazijah glasbene smeri.

TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekmovanje bo organizirano za dve starostni kategoriji:
1. kategorija: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol,
2. kategorija: dijaki srednjih šol.

POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje v obeh kategorijah je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika.
Po pisnem testu je na vrsti petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in instrumentalisti.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA
Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.
Dva najvišje ocenjena prejemnika zlatega priznanja (ne glede na tekmovalno kategorijo) bosta dobila pravico do sodelovanja na 3. mednarodni glasbeni olimpijadi, ki bo od 28. do 30. aprila 2016 v Klaipèdi (Litva).