Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Šolska glasbena olimpijada in 12. Slovenska glasbena olimpijada

Tekmovanji sta namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 12. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na Šolski glasbeni olimpijadi, ki jo na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani.

Šolske glasbene olimpijade, 9. 1. 2023 do 17. 2. 2023

rok za prijavo: 31. december 2022

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranima prispevkoma iz revije Glasna:

Pisni test pripravi organizator 12. Slovenske glasbene olimpijade in ga do dogovorjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo Šolske glasbene olimpijade.

II. del – izvedba pesmi –  Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega.

III. del – avtorska skladba Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

Tekmovalce na Šolski glasbeni olimpijadi ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na Šolski glasbeni olimpijadi, prejmejo bronasto priznanje.

Najvišje ocenjen udeleženec Šolske glasbene olimpijade dobi pravico sodelovanja na 12. Slovenski glasbeni olimpijadi.

12. Slovenska glasbena olimpijada, 4. marec 2023

rok za prijavo: 20. februar 2023

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na prispevka iz revije Glasna:

Po pisnem testu sledi petje preproste melodije in izvajanje ritmične vaje z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.

Ocenjevanje in priznanja

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu. Pravila tekmovanja, natančnejši pogoji za sodelovanje in prijavnica bodo objavljeni na spletni strani www.glasbenamladina.si.

V sodelovanju z Akademijo za glasbo UL.