Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Programska knjižica 2023/24

Naj umetnost postane izkušnja

Kulturna vzgoja preči polji kulture in izobraževanja, opredeljujejo jo mnogi strateški in akcijski načrti. Glasbena mladina Slovenije je v tem dogajanju aktiven in pomemben člen, predvsem seveda v glasbeni umetnosti. Če v arhivu prelistamo programske knjižice GMS, hitro ugotovimo, da so glasbene kulturnovzgojne programe priznani slovenski glasbeniki izvajali že, ko pojma kulturna vzgoja nismo poznali! Rečemo torej lahko, da GMS vse od ustanovitve leta 1969 opravlja odgovorno nalogo – približati glasbeno umetnost mladim poslušalcem v živo.

Glasba nas nagovarja neposredno, spremlja nas vedno in povsod, zato je morda še toliko pomembnejše, da skozi različne programe vzgajamo poslušalce, ki bodo prepoznali in zato tudi zahtevali nekaj več kot le zadovoljstvo nad spevno melodijo, ki gre v uho ob prvem poslušanju. Z učenjem aktivnega poslušanja, ko glasba ni več samo kulisa, ampak postane prostor za kritično razmišljanje, dajemo mladim poslušalcem možnost, da postanejo odgovorni, kritično misleči posamezniki. Ni torej tako zelo pomembno, koliko mladi teoretično vedo o glasbi, pomembnejša je njihova neposredna izkušnja, pa naj gre za izvajanje, ustvarjanje ali poslušanje glasbe. Umetnost s temi dejavnostmi postane namreč neprecenljiva popotnica za življenje.

To seveda veste vsi, ki prihajate poslušat simfonične matineje GMS, v šolo ali bližnji kulturni dom povabite glasbene umetnike, se izobražujete na našem Poletnem glasbenem taboru, ustvarjate skladbe za tekmovanje Glasbena olimpijada in stopate na profesionalno glasbeno pot v našem ciklu GM oder. Vaši odzivi kažejo, da ste hvaležni za izkušnjo in možnost, ki vam jo z odgovornim načrtovanjem in izvedbo dejavnosti omogoča Glasbena mladina Slovenije.

Žal pa kljub vsem strateškim in akcijskim dokumentom še vedno nimamo sistemske umeščenosti kulturne vzgoje v naše izobraževalne programe. To bomo morali vsi, ki delujemo v umetnostni vzgoji, popraviti čim prej, omogočiti enako dostopnost vsem slovenskim učencem in dijakom!

Uspešno, glasbeno bogato novo sezono želimo, veselimo se srečanj z vami v naših glasbenih kulturnovzgojnih programih, ki smo jih, tako kot vselej, pripravili z mislijo, da si mladi poslušalci zaslužijo najboljše.

Branka Novak,
dolgoletna vodja programa Glasbene mladine Slovenije