Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Programska knjižica sezone 2021/22

Spoštovane kolegice in kolegi, glasbenice in glasbeniki, učiteljice in učitelji ter vse in vsi, ki organizirate glasbene prireditve,

pred vami je program nove, 52. sezone Glasbene mladine Slovenije.

Koronski čas je tako glasbene dogodke kot tudi šolski vsakdan ob preteklih pandemičnih plimah v celoti potisnil na splet, ob vmesnih osekah pa močno omejil število obiskovalcev prireditev in postavil nova pravila njihovega vedênja. V (glasbeni) kulturi in (glasbenem) izobraževanju pušča velike vrzeli, hkrati pa stopnjuje že siceršnje slabosti sodobnosti.

V času, v katerem živimo, nas ogromne količine izjemno raznovrstnih besednih, vizualnih in zvočnih »podatkovnih enot« zasipajo ter racionalno in emocionalno pritegujejo ves čas. In mi jim sledimo, saj hočemo videti, slišati, vedeti in doživeti čim več – »vriskamo, jočemo, hočemo, hočemo …«, bi dejal Oton Župančič. A vse to obilje nikakor ni enako kakovostno. Mladim moramo pomagati in jim pojasniti, kako ločiti dobro od tistega, kar to ni.

V glasbi ponuja takšno pomoč pričujoča knjižica. Glasbena mladina Slovenije s svojimi programi omogoča mladim stik s kakovostno glasbo na vrhunski umetniški, strokoven, privlačen in duhovit način že 52. leto.

Izjemno pestra je ponudba vsebin v okviru Koncertov, ki pridejo k vam. Ti ponujajo otrokom ogromno možnosti za opazovanje, eksperimentiranje, improvizacijo in spodbujanje ustvarjalnosti. Negovanje vsega naštetega jih bo bogatilo ne le v glasbi, temveč tudi na drugih področjih. Nezamenljiv del človeške kulture je poslušati koncert v živo, torej skupaj z izvajalci v istem prostoru in času, »stopiti v isto reko«, kot bi dejal Heraklit. Upam in želim, da nam bo skupaj uspelo odvrniti še eno pandemično plimo in v prihajajoči sezoni spet omogočiti obiskovanje Simfoničnih matinej GMS, koncertov GM odra, Glasbene torte in Programov plus.

Glasbeni olimpijadi, ki v pester nabor šolskih tekmovanj prinaša področje glasbe že deseto leto, želim, naj raste in cveti naprej, reviji Glasna pa, da tudi v prihodnje z večplastno refleksijo humanistično bogati in kakovostno zrači slovenski glasbeni kulturni prostor. Vabim vas, da preberete in izberete!

Dušan Bavdek,
skladatelj, red. prof. na AG UL,
mentor poletnih glasbenih tečajev GMS