Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Koncert, ki pride k vam

Zveza Glasbene mladine Slovenije vam v 45. sezoni predstavlja pester in zanimiv program glasbenih dogodkov, s katerimi lahko obogatite pouk glasbene vzgoje, pripravite kulturni dan ali koncertni dogodek na šoli. Vsi programi so KOMENTIRANI, pedagoško oblikovani in skladni z veljavnimi učnimi načrti za glasbeno vzgojo. Izberite svoj koncert in uživajte na glasbenih dogodkih, ki smo jih pripravili posebej za mlade poslušalce:

I. triada in predšolski otroci

II. triada

III. triada in srednješolci

Kontakt

Zveza Glasbene mladine Slovenije, Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
T: 01/23-22-570
F: 01/43-04-505
E-pošta: program@glasbenamladina.si

Kako naročite koncert, delavnico ali glasbeno ustvarjalnico, ki nato pride k vam?

Programi iz cikla Koncert, ki pride k vam pomagajo mladim poslušalcem približati glasbo s kakovostno živo izvedbo. Programe je mogoče izvesti povsod – v dvorani, kulturnem domu, šolski avli, večji učilnici, galeriji, muzeju, cerkvi … v katerem koli kraju. Glasbeni programi torej pridejo k vam. Tudi vsa glasbila (razen klavirja) in večino potrebne opreme izvajalci pripeljejo s seboj.

Programe v tem razdelku smo razdelili po triadah. So različno dolgi (od 30 minut do 4 šolske ure – kulturni dan), prilagojeni starosti poslušalcev, dopolnjujejo vzgojno-izobraževalno delo in pouk glasbene umetnosti. Vsi koncerti, delavnice in ustvarjalnice so komentirani. Nekatere je mogoče spremeniti tudi v kulturni dan. Kar nekaj programov in delavnic je mogoče s prilagoditvijo izvesti za več starostnih stopenj.

Za več izvedb določenega programa v enem dnevu omogočamo popust.

Pri usklajevanju terminov upoštevamo želje in možnosti naročnika ter izvajalca.
Zaradi čim boljšega stika poslušalcev in izvajalcev programov priporočamo, da je v skupini, za katero naročate program, največ 120 mladih poslušalcev, podatek o priporočljivem številu poslušalcev pa navajamo pri vsakem programu.

Izberite program in termin izvedbe ter
nas pokličite na telefonsko številko 01 23 22 570
ali pišite na elektronski naslov branka.novak@glasbenamladina.si.