Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

SEDMA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

Objavljamo pisni test (in pripadajoče zvočne posnetke), ki so ga učenci reševali v prvem delu tekmovanja 7. slovenska glasbena olimpijada:

Pisni_test[1]

Melodične vaje

Ritmične vaje

Zvočni_primer_1[1]

Zvočni_primer_2[1]

Zvočni_primer_3[1]

Zvočni_primer_4[1]

 


 

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA UČENCE TRETJE TRIADE OŠ
Izvedba od 15.01.2018 do 14.02.2018 na posamezni osnovni šoli.
Rok za prijavo določi učitelj glasbene umetnosti na šoli.

Šolsko tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Udeleženci tekmovanja se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Tekmovanje organizira učitelj glasbene umetnosti, ki deluje na šoli, v sodelovanju z Zvezo glasbene mladine in Akademijo za glasbo v Ljubljani.

 

POTEK TEKMOVANJA

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:
I. del – pisni test
Testne naloge s področja glasbenega jezika.

Obvezna gradiva za šolsko tekmovanje:
Cvetko Igor Od godcev do ustvarjalcev narodono-zabavne glasbe Glasna let. 48 št 1. str. 23-26
Cigoj Krstulovič Nataša Moj edini poklic je glasba Glasna let. 48 št. 2 str 17-19

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega.

III. del – avtorska skladba
Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdio-vizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA
Šolsko tekmovanje vodi tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana.
Vsi učenci, ki tekmujejo na šolskem tekmovanju, prejmejo bronasto priznanje.

Najvišje ocenjeni udeleženci šolskega tekmovanja (največ trije) dobijo pravico sodelovanja na 7. slovenski glasbeni olimpijadi v Ljubljani na Akademiji za glasbo.

 

SEDMA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

Državno tekmovanje za učence tretje triade OŠ
11. marec 2018
Ljubljana, Akademija za glasbo
(rok za prijavo: 16. februar 2018)

PRIJAVNICA ZA 7. SLOVENSKO GLASBENO OLIMPIJADO

Državno tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Udeleženci tekmovanja se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo.

POTEK TEKMOVANJA

Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:
I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika.
Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

Obvezna gradiva za državno tekmovanje:
Grčar Jan Trobenta Glasna let. 47 št. 6 str. 23-27
Lah Špela S pesmijo za ljubljeni narod Glasna let. 48. št. 1 str. 10-11

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in instrumentalisti.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA
Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.
Dva najvišje ocenjena prejemnika zlatega priznanja bosta dobila pravico do sodelovanja na 4. mednarodni glasbeni olimpijadi, ki bo od 18. do 21. aprila 2018 potekala v Talinu (Estonija).

PRIJAVNICA ZA 7. SLOVENSKO GLASBENO OLIMPIJADO

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Za učitelje glasbene umetnosti je delo z glasbeno nadarjenimi in za glasbene dejavnosti zainteresiranimi učenci vedno poseben izziv. H katerim dodatnim dejavnostim jih usmeriti? Kako podpreti in spodbuditi njihov glasbeni razvoj na posameznih glasbenih področjih? Kje jim dati možnosti za predstavitev glasbenih znanj, poustvarjalnih in ustvarjalnih dosežkov? Kako podpreti in spremljati njihovo glasbeno ustvarjalnost? Kje jim omogočiti druženje z vrstniki, ki jih glasba prav tako navdušuje in izpolnjuje?
Učitelji glasbene umetnosti, ki organizirate šolsko glasbeno olimpijado in ki že vrsto let kot mentorji pripravljate svoje učence na udeležbo na slovenski glasbeni olimpijadi, ste odgovore našli ravno na tem tekmovanju. Svoje delo boste med pripravami še bolj individualizirali in s svojimi tekmovalci poiskali primerne pesmi za njihovo muzikalno in pevsko prepričljivo poustvaritev. Učence boste spodbudili k ustvarjanju lastne skladbe in njenemu zapisu, jih vodili v tem procesu in podali smernice za uspešno krstno predstavitev avtorskega dela. Razvijali boste njihove poslušalske sposobnosti, sposobnosti a vista petja in razširjali poznavanje glasbenega jezika.
Na šolski glasbeni olimpijadi in na 7. slovenski glasbeni olimpijadi boste začutili radost predajanja glasbi, olimpijski tekmovalni duh ter presenečenje nad skladbami, ki jih predstavijo mladi ustvarjalci!

Dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja