Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slovenska glasbena olimpijada

Slovenska glasbena olimpijada je tekmovanje namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na šolskem tekmovanju, ki ga na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani.

NOVO: Slovenska glasbena olimpijada v šolskem letu 2022/2023.

OPOMNIK: rok za prijavo Šolskega tekmovanja 12. Slovenske glasbene olimpijade je 31. december 2022


“Slišati in poslušati glasbo, peti in igrati na glasbila sam ali pa v skupini, vse to v nas gradi poleg odnosa do glasbene umetnosti in kulture tudi odnos do soljudi in narave. Svet nas kliče k novi renesansi in humanizmu. Če temu dodamo še olimpijsko idejo, ki postavlja v ospredje sodelovanje, bo naša 11. Slovenska glasbena olimpijada postala pravi praznični festival. Začnimo ga vsak dan z glasbeno olimpijsko himno Cantemus Ad Unum Omnes / Zapojmo v en glas. Besedilo slovenske prepesnitve izpostavlja, da je glasba naša radost, da osrečuje in bogati življenje, pomaga premagovati težave. Petje povezuje ljudi različnih generacij, zato Zapojmo v en glas!”
dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica Slovenske glasbene olimpijade