Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Tema in variacije (seminar za glasbeno publicistiko)

ali Kako in zakaj pisati, razmišljati ter razpravljati o glasbi?

Tabor Glasbene publicistike v Murski Soboti zdaj že tradicionalno odpira poti mladim glasbenikom, predvsem pa študentom muzikologije oz. glasbene pedagogike in instrumentalistom, ki želijo v svet glasbe vstopiti s kleno zapisano besedo, živim komentarjem in slikovito predstavitvijo glasbenega dogodka, izbrane glasbe oziroma skladatelja. Seminar v sproščenem okolju v družbi nadarjenih mladih ter visoko profesionalnih glasbenikov nudi dragoceno izkušnjo spoznavanja osnov glasbene publicistike, kakor tudi pridobivanja znanj za vstop na zahtevni trg dela v različnih medijskih okoljih ter kulturnih društvih in ustanovah. 

Z vajami in primeri iz vsakdanje prakse tako udeleženci seminarja razvijajo svoje sposobnosti, spoznavajo možnosti uveljavljanja svojega znanja na prostem trgu, s svojimi najboljšimi izdelki, pripravljenimi v okviru delavnice in pod skrbnim mentorskim vodstvom, pa pridobijo možnosti prve objave v tiskanem oz. elektronskem mediju. 

Vsebinska izhodišča

  • ustrezna literatura
  • vpogled v več virov
  • analiza trga v Sloveniji in mednarodne medijske ter kulturne krajine 
  • analiza ali seznanitev z informacijami, pristopi, metodologijami ter vzpostavljanje odnosa do le-teh
  • izbira vsebine za obdelavo v eni izmed publicističnih oblik
  • sinteza podatkov ter pisanje o izbrani temi

Tehnična izhodišča

  • dolžina besedila (število znakov, besed ali pavšalno vrstic) oz . morebitne omejitve za tiskani ali elektronski medij, ki jih lahko določi naročnik glede na oblikovne zahteve besedila
  • razsežnosti komentarjev v živo in omejitve glede na ciljno publiko
  • ravni izražanja v pisni in govorni besedi

Ključne besede: 

reportaža, pogovor v živo in pisni intervju, življenjepis in Curriculum Vitae, radijska oddaja, programski list in moderiranje koncerta, odmev in kritika dogodka  

Trajanje seminarja:  od srede, 7. julija do petka, 9. julija.
3 dni (vključuje 2 nočitvi s polnim penzionom). 
Cena: 80 evrov/osebo

Kontakt: Uroš Mijošek – 041 208 852

Seminar pripravljata dr. Katarina B.Hočevar in Veronika Brvar. 

Udeleženci seminarja bodo v jesenskih mesecih imeli možnost (brez doplačila) sodelovati tudi na dodatnih izobraževanjih, ki jih bomo pripravili v Ljubljani, v študijskem letu 2021/2022 pa jih bomo povabili k rednemu (honoriranemu) sodelovanju pri ustvarjanju vsebin glasbene revije Glasna.

Na kratko opišite glasbeno predznanje (študent muzikologije, pedagogike, kulturologije, ljubiteljski glasbenik ...)

Katarina B.Hočevar 

Katarina Bogunović Hočevar je docentka na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala leta 2009. Na istem oddelku deluje znanstvenoraziskovalno in pedagoško. Njeno področje raziskovanja je zgodovina glasbe 19. in prve polovice 20. stoletja, zgodovina slovenske glasbe, zgodovina glasbenih inštitucij na Slovenskem ter analiza in estetika glasbe. Znanstvene izsledke objavlja v domačih in tujih revijah, deluje tudi kot urednica in avtorica znanstvenih in strokovnih publikacij (Odsevi in obličja glasbene govorice Janka Ravnika, Dragotin Cvetko – oče muzikologije na Slovenskem, Ženskost v glasbi skladateljic po letu 1918: Pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope). 

Kot glasbena publicistka sodeluje s pomembnejšimi domačimi glasbenimi ustanovami, za katere pripravlja strokovna besedila, strokovne publikacije, glasbene in dokumentarne oddaje ter razstave. Med letoma 2017 in 2021 je bila predsednica Slovenskega muzikološkega društva.

Veronika Brvar

Veronika Brvar, dipl. muzikologinja, je od leta 2013 je samozaposlena v podjetju Vera Cultura from Concept to Audience. Med leti 2008 – 2012 je bila vodja programske službe na Festivalu Ljubljana, pred tem je bila urednica za resno glasbo na Radiu Slovenija (med 2004 in 2008 tudi urednica uredništva za resno glasbo), od leta 2010 je odgovorna urednica revije Glasna, od leta 2016 je predsednica Glasbene matice Ljubljana. 

Znanje in izkušnje na področjih umetniškega vodenja glasbenih programov, priprave koncertov, glasbene publicistike in moderiranja prireditev si je pridobila z delom v številnih nacionalnih in mednarodnih odborih ter institucijah. Bila je članica strokovne komisije za glasbo na Ministrstvu za kulturo in članica strokovnega odbora za glasbo za podelitev Prešernovih nagrad. Štirikrat je bila izbrana za članico strokovne komisije za klasično glasbo pri Evropski zvezi radijskih postaj EBU, zdaj je članica strokovnega sveta Slovenske filharmonije. 

Strokovna javnost ocenjuje njeno delo kot ustvarjalno, z velikim občutkom za odkrivanje mladih talentov in novih glasbenih področij.