Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

RAZPIS: Koncert, ki pride k vam v sezoni 2019/20

ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE
objavlja

RAZPIS

za nove komentirane programe glasbeno-kulturne vzgoje
v ciklu Koncert, ki pride k vam.

Razpis je odprt do
25. maja 2019.

 

Prijavnica-Koncert-ki-pride-k-vam-2019-20

 

Koncert, ki pride k vam je cikel izobraževalnih, pestrih in zabavnih glasbenih programov, katerih namen je približati mladim poslušalcem glasbo s kvalitetno izvedbo v živo.
Iščemo po vsebini in načinu izvedbe nove, INOVATIVNE in KAKOVOSTNE programe, narejene na podlagi MERIL IN KRITERIJEV GLASBENE KULTURNE VZGOJE, ki bodo dopolnili pouk glasbene umetnosti in mladim poslušalcem omogočili živ stik z glasbo in glasbenimi umetniki.
Programi (razen, če se nadaljujejo z delavnico ali so pripravljeni kot kulturni dan), naj ne bodo daljši od 45 minut, predstavljajo naj teme iz veljavnih učnih načrtov za glasbeno umetnost v devetletki in srednji šoli.

NATANČNEJŠI POGOJI RAZPISA
1.) Program naj bo tematsko zaokrožena celota (komentiran koncert, predstava, delavnica, kulturni dan …). Sestavljen naj bo: 2/3 živega glasbenega dogajanja in 1/3 veznega besedila, ki dogajanje smiselno zaokroža, mlade poslušalce pa usmerja, osvešča, informira in aktivno vključuje v dogajanje. Komentar – povezovalno besedilo mora biti prilagojeno starosti poslušalcev.
2.) Zaželene so vse glasbene zvrsti (klasika, rock, etno, jazz, ljudska glasba …), glasbo lahko program povezuje z drugimi umetnostmi – likovno, literarno, gledališko, plesno … Lahko je tudi krajše glasbenoscensko delo, zanimivo predavanje ali delavnica.
3.) Program naj bo izvedljiv v različnih prostorih: v učilnici, avli, telovadnici, galeriji, dvorani …, običajno v dopoldanskem času med delovnim tednom.

Pri izbiri programov bomo upoštevali naslednje kriterije:
• kreativnost izvedbe,
• vključenost mladih poslušalcev v izvedbo programa – interaktivnost,
• povečevanje pestrosti obstoječega programa,
• večji delež v živo izvedene glasbe,
• ustreznost – primernost starostni stopnji,
• povezavo z veljavnimi učnimi načrti,
• možnost izvedbe v različnih prostorih.

 

Prijavnica-Koncert-ki-pride-k-vam-2019-20

 

DODATNA POJASNILA:

Telefon: 01 23 22 570 ali 041 741 390
e-mail: branka.novak@glasbenamladina.si