Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

O GMS

Zveza Glasbene mladine Slovenije je bila ustanovljena decembra 1969 kot zveza društev z nepridobitnim delovanjem. Od leta 1992 je samostojna članica Mednarodne zveze Glasbenih mladin (Jeunesses Musicales International), po podatkih UNESCA najpomembnejše svetovne mladinske glasbene organizacije.

Glasbena mladina Slovenije že 46 let uspešno uresničuje svoje osnovne cilje. Mladim poskuša na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah in v reviji Glasna približati svet glasbe. Obenem opravlja dragoceno vlogo v razvoju profesionalnih glasbenikov, saj mladim omogoča prve nastope na koncertnih odrih, organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in na glasbenih taborih. Posebno pozornost v pestrem naboru svojih dejavnosti namenja ohranjanju in aktualizaciji ljudskega glasbenega izročila.

Že od nastanka je Glasbena mladina Slovenije vpeta v mednarodno glasbeno mrežo. Sodeluje na mednarodnih glasbenih taborih in jih tudi sama prireja. Mlade glasbenike pošilja koncertirat tudi k drugim Glasbenim mladinam po Evropi in v zameno na naše odre vabi tuje mlade koncertante. Vsa leta sodeluje pri sestavljanju Svetovnega orkestra Glasbene mladine in Svetovnega zbora mladih.

Glasbena mladina Slovenije se lahko pohvali z:

  • več kot 400 koncerti v okviru simfoničnih matinej in 320.000 mladimi poslušalci,
  • skoraj 7.000 glasbenomladinskimi izobraževalnimi programi in delavnicami po Sloveniji in v zamejstvu,
  • 46 letniki revije, ki se je razvijala od časopisa Glasbena mladina, prek revije GM do Muske in zdajšnje Glasne,
  • 25 sezonami koncertnega cikla GM oder z več kot 500 koncerti in 300 izbranimi mladimi glasbeniki,
  • več kot 70 krstnimi izvedbami skladb slovenskih skladateljev v ciklu GM oder,
  • 22 glasbenomladinskimi tabori z mednarodno udeležbo,
  • 10 glasbenomladinskimi kvizi in 3 Glasbenimi olimpijadami za osnovnošolce in srednješolce.

Predsednik Zveze Glasbene mladine Slovenije je Boštjan Lipovšek.
Člani in članice upravnega odbora so: Pavla Jarc, Matjaž Drevenšek, Jerneja Faletič, Matej Zupan, Sonja Kralj Bervar, Helena Meško, Dejan Prešiček in Primož Krajnc.
Častni predsednik Zveze Glasbene mladine Slovenije je gospod Miloš Poljanšek, častna glasbena mladinka Kaja Šivic, ambasador GMS pa je dirigent Marko Letonja.

 

STROKOVNA SLUŽBA GMS:

generalni sekretar Nenad Firšt,
vodja programov Branka Novak in
producent Uroš Mijošek.

Zveza Glasbene mladine Slovenije
Kersnikova ulica 4
1000 Ljubljana

Telefon: 01 23 22 570
Telefaks: 01 43 04 505
Spletna stran: www.glasbenamladina.si
e-naslov: program@glasbenamladina.si