Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

KONCERT V VAŠI ŠOLI – Koncert, ki pride k vam

Pripravljate glasbene vsebine za svoje učence?
Povabite v šolo glasbene umetnike!
Koncert, delavnica ali glasbena ustvarjalnica bo prišla k vam!

Programi iz cikla Koncert, ki pride k vam pomagajo mladim poslušalcem približati glasbo s kakovostno živo izvedbo. Programe izvajajo izbrani slovenski in tuji glasbeni umetniki ter jih je mogoče izvesti povsod – v dvorani, kulturnem domu, šolski avli, večji učilnici, galeriji, muzeju, cerkvi … v kateremkoli kraju. Glasbeni kulturno-vzgojni programi torej pridejo k vam. Izvajalci pripeljejo s seboj tudi vsa glasbila (razen klavirja) in večino potrebne opreme.

Programi v tem razdelku se razlikujejo po triadah.
So različno dolgi (od 35 minut do 4 šolske ure – kulturni dan), prilagojeni starosti poslušalcev ter dopolnjujejo vzgojno-izobraževalno delo in pouk glasbene umetnosti.
Vsi koncerti, delavnice in ustvarjalnice so komentirani.
Nekatere je mogoče spremeniti tudi v kulturni dan.
Kar nekaj programov in delavnic je mogoče s prilagoditvijo izvesti za več starostnih stopenj.

Da boste lažje izbirali, smo vsakemu programu dodali podatke o ceni, trajanju in priporočljivem številu poslušalcev.

I. triada in predšolski otroci

II. triada

III. triada in srednješolci

Za več izvedb določenega programa v enem dnevu omogočamo popust.

Pri usklajevanju terminov upoštevamo želje in možnosti naročnika ter izvajalca.
Zaradi čim boljšega stika poslušalcev in izvajalcev programov priporočamo, da je v skupini, za katero naročate program, največ 120 mladih poslušalcev, podatek o priporočljivem številu poslušalcev pa navajamo pri vsakem programu.


Izberite program in termin izvedbe
ter
nas pokličite na telefonsko številko 041 741 390
ali pišite na elektronski naslov branka.novak@glasbenamladina.si