Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

GLASBENA OLIMPIJADA 2019

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA

IN

8. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

 

Tekmovanji sta namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 8. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na Šolski glasbeni olimpijadi, ki jo na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani. Šolska glasbena olimpijada mora biti izvedena od 7. 1. 2019 do 14. 2. 2019.

 

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Tekmovanja na področju glasbene umetnosti vedno pomenijo poseben izziv in spodbujajo različna razmišljanja učencev, učiteljev, staršev in širše strokovne javnosti. Glasbena olimpijada je eno od mlajših glasbenih tekmovanj in tako na šolski kot tudi na nacionalni ravni predstavlja kompleksen preizkus širše palete glasbenih znanj ter spodbudo za poustvarjanje in ustvarjanje lastnih skladb med glasbeno nadarjenimi učenci. Tekmovanje že po svojem poimenovanju postavlja v ospredje predstavitev glasbenih dosežkov in avtorskih skladb v olimpijskem duhu, ki ga sooblikujemo organizatorji, učitelji mentorji, tekmovalci in prisotno občinstvo na javnem delu tekmovanja.

Hvaležni smo vsem učiteljem mentorjem, ki so že v preteklih letih znali povabiti glasbeno nadarjene in zainteresirane učence, da so se udeležili tekmovanja, ali pa so se odzvali njihovim lastnim pobudam, da jih mentorsko podprejo in pripravijo z individualiziranim programom na tekmovanje. Poleg njih vabimo tudi vse druge učitelje glasbene umetnosti, da v zavedanju pomena glasbene umetnosti in ustvarjalnosti na svoji osnovni šoli organizirajo Šolsko glasbeno olimpijado in se z najvišje uvrščenimi tekmovalci udeležijo 8. Slovenske glasbene olimpijade.

Dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja

 

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA

je sestavljena iz treh delov:

  1. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranimi prispevki iz revije Glasna. Pisni test pripravi organizator 8. Slovenske glasbene olimpijade in ga do dogovorjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo Šolske glasbene olimpijade.
  2. del – izvedba pesmi – Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega.
  3. del – avtorska skladba – Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

Tekmovalce na Šolski glasbeni olimpijadi ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na Šolski glasbeni olimpijadi, prejmejo bronasto priznanje.

Najvišje ocenjeni udeleženci Šolske glasbene olimpijade (največ trije) dobijo pravico sodelovanja na 8. Slovenski glasbeni olimpijadi v Ljubljani na Akademiji za glasbo.

 

8. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

nedelja, 10. marec 2019 (rok za prijavo: 15. februar 2019)

Ljubljana, Akademija za glasbo

 

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

  1. del – slušni, pisni in izvajalski test – Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na določena prispevka iz revije Glasna ali drugih glasbenih publikacij. Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).
  2. del – izvedba pesmi – Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.
  3. del – predstavitev svoje avtorske skladbe – Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.

 

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.

Pravila tekmovanja, natančnejši pogoji za sodelovanje in prijavnica bodo objavljeni na spletni strani www.glasbenamladina.si.