Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

O GMS

Zveza Glasbene mladine Slovenije je bila ustanovljena decembra 1969 kot zveza društev z nepridobitnim delovanjem. Od leta 1992 je samostojna članica Mednarodne zveze Glasbenih mladin (Jeunesses Musicales International), po podatkih UNESCA najpomembnejše svetovne mladinske glasbene organizacije.

Glasbena mladina Slovenije že več kot pol stoletja uspešno uresničuje svoje osnovne cilje. Mladim poskuša na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah in v reviji Glasna približati svet glasbe. Obenem opravlja dragoceno vlogo v razvoju profesionalnih glasbenikov, saj mladim omogoča prve nastope na koncertnih odrih, organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in na glasbenih taborih. Posebno pozornost v pestrem izboru svojih dejavnosti namenja ohranjanju in aktualizaciji ljudskega glasbenega izročila.

Glasbena mladina Slovenije je že vse od nastanka vpeta v mednarodno glasbeno mrežo. Sodeluje na mednarodnih glasbenih taborih in jih prireja tudi sama. Mlade glasbenike pošilja koncertirat tudi k drugim Glasbenim mladinam po Evropi in v zameno na naše odre vabi tuje mlade koncertante. Vsa leta sodeluje pri sestavljanju Svetovnega orkestra Glasbene mladine in Svetovnega zbora mladih.

Glasbena mladina Slovenije se lahko pohvali z:

• več kot 460 koncerti znotraj simfoničnih matinej in skoraj 500.000 mladimi poslušalci,
• skoraj 9.000 glasbenomladinskimi izobraževalnimi programi in delavnicami po Sloveniji in v zamejstvu,
• 51 letniki revije, ki se je razvijala od časopisa Glasbena mladina prek revije GM do Muske in zdajšnje Glasne,
• 30 sezonami koncertnega cikla GM oder z več kot 750 koncerti in več kot 500 izbranimi mladimi glasbeniki,
• več kot 80 krstnimi izvedbami skladb slovenskih skladateljev v ciklu GM oder,
• 27 glasbenomladinskimi tabori z mednarodno udeležbo,
• desetimi glasbenomladinskimi kvizi in desetimi Glasbenimi olimpijadami za osnovnošolce in srednješolce.

Predsednica Zveze Glasbene mladine Slovenije je Pavla Jarc. Člani in članice upravnega odbora so: podpredsednik Dejan Prešiček, Matjaž Drevenšek, Jerneja Faletič, Sonja Kralj, Primož Kranjc, Boštjan Lipovšek, Helena Meško, Matej Zupan.

Častni predsednik Zveze Glasbene mladine Slovenije je Miloš Poljanšek, častna glasbena mladinka je Kaja Šivic, ambasador GMS pa je dirigent Marko Letonja.

Strokovna služba GMS:

generalni sekretar Nenad Firšt,
vodja programov Branka Novak in
producent Uroš Mijošek.