Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prijava na razpis za nove glasbene kulturno-vzgojne programe v ciklu Koncert, ki pride k vam.

Razpis je zaključen.

Koncert, ki pride k vam je cikel izobraževalnih, pestrih in zabavnih glasbenih programov, katerih namen je približati mladim poslušalcem umetniško in druge zvrsti glasbe s kakovostno izvedbo v živo; programe je mogoče izvesti v razredu, šolski avli, kulturni ustanovi …, v kraju naročnika programa, v dopoldanskem času.

Iščemo po vsebini in načinu izvedbe INOVATIVNE, INTERAKTIVNE in USTVARJALNE programe, oblikovane na podlagi meril kakovostne glasbene kulturne vzgoje, ki bodo dopolnili pouk glasbene umetnosti in mladim poslušalcem omogočili živ stik z glasbo in glasbenimi umetniki.
Programi (razen če se nadaljujejo z delavnico) naj ne bodo daljši od 45 minut, predstavljajo naj vsebine iz veljavnih učnih načrtov za glasbeno umetnost v devetletki in srednji šoli ali teme, primerne za predšolske otroke.