Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Natančnejši pogoji razpisa

1.) Program naj bo tematsko zaokrožena celota (komentiran koncert, predstava, delavnica …). Sestavljen naj bo: 2/3  živega glasbenega dogajanja in 1/3 veznega besedila, ki  dogajanje smiselno zaokroža, mlade poslušalce pa usmerja, osvešča, informira in aktivno vključuje v dogajanje. Komentar mora biti prilagojen starostni strukturi poslušalcev.
2.) Dovoljene so vse glasbene zvrsti (klasika, rock, etno, jazz, ljudska glasba …), glasbo lahko program povezuje z drugimi umetnostmi – likovno, literarno, gledališko, plesno …. Lahko je tudi krajše glasbenoscensko delo, zanimivo predavanje ali delavnica.
3.) Program naj bo izvedljiv v različnih prostorih: v učilnici, avli, telovadnici, galeriji, dvorani …, običajno v dopoldanskem času med delovnim tednom.

Strokovna komisija bo pri izbiri programov upoštevala naslednje kriterije:
večji delež v živo izvedene glasbe,
inovativen pedagoški pristop,
večjo kreativnost izvedbe,
duhovito in čimbolj zanimivo obravnavo teme,
ustreznost – primernost starostni stopnji,
povezavo z veljavnimi učnimi načrti,
možnost izvedbe v različnih prostorih.

Dodatne informacije in pojasnila po telefonu:
01/23 22 570 –  Branka Novak

Razpis je odprt do 25. maja 2011.