Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

10. Slovenska glasbena olimpijada bo potekala na daljavo

Slovenska glasbena olimpijada bo potekala na daljavo

V teh dneh po slovenskih šolah potekajo Šolske glasbene olimpijade, učitelji glasbene umetnosti pa se s tekmovalci vse bolj intenzivno pripravljajo na osrednji dogodek – 10. Slovensko glasbeno olimpijado.

Organizatorji le-te smo ves čas upali, da bodo razmere dopuščale izvedbo tekmovanja v živo in da se bomo lahko srečali 30. maja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Epidemija pa nas žal še naprej ovira in zato smo se odločili, da jubilejno 10. Slovensko glasbeno olimpijado izvedemo na daljavo. 

Državno tekmovanje bo zato nekoliko prilagojeno: učenci bodo poslušalske primere prejeli v torek, 18. maja. Pisni test bodo reševali na svojih šolah v ponedeljek, 31. maja. Letos tekmovalci ne bodo opravljali a-vista preizkusa, pevski nastop in izvedbo avtorske skladbe tekmovalca pa bodo žiranti ocenili s posnetkov. Žiranti bodo pri ocenjevanju uporabili enake kriterije kot pri živi izvedbi, pri tem pa na oceno ne bo vplivala tehnična kakovost posnetkov (učenci se lahko posnamejo z običajnimi snemalniki, npr. telefonom, fotoaparatom, Zoom …).