Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Koncert, ki pride k vam

Programi iz cikla Koncert, ki pride k vam pomagajo mladim poslušalcem vstopiti v svet glasbe. Cikel sestavljajo poučni, pestri in zabavni glasbeni programi, katerih namen je približati mladim poslu- šalcem umetniško in druge zvrsti glasbe s kvalitetno izvedbo v živo; programe je mogoče izvesti v razredu, šolski avli, kulturni ustanovi …, v kraju naročnika programa, v dopoldanskem času, za različne staro- stne stopnje otrok v vrtcih (V) učencev in dijakov (OŠ 1, 2 in 3, SŠ).

Iščemo po vsebini in načinu izvedbe INOVATIVNE, INTERAKTIVNE in USTVARJALNE programe, oblikovane na podlagi meril in krite- rijev kvalitetne glasbene kulturnoumetnostne vzgoje, ki bodo dopolnili pouk glasbene umetnosti in mladim poslušalcem omogočili živ stik z glasbo in glasbenimi umetniki.

Programi (razen če se nadaljujejo z delavnico) naj ne bodo daljši od 45 minut, predstavljajo naj vsebine iz veljavnih učnih načrtov za glasbeno umetnost v devetletki in srednji šoli ali teme, primerne za predšolske otroke.

Prijavnica bo objavljena 3. maja 2021.