Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

10. Slovenska glasbena olimpijada – 30. maj 2021

Tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 10. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na šolskem tekmovanju, ki ga na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani. Šolska tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade morajo biti izvedena med 8. marcem in 13. majem 2021.

Šolska tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade
(8. marec – 13. maj 2021)

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranimi tremi prispevki iz revije Glasna oz. Glasbena mladina.

Pisni test pripravi organizator 10. Slovenske glasbene olimpijade in ga do dogovorjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo šolskega tekmovanja.

II. del – izvedba pesmi. Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega. 

III. del – avtorska skladba. Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

Tekmovalce na šolskem tekmovanju ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na šolskem tekmovanju 10. Slovenske glasbene olimpijade, prejmejo bronasto priznanje.

Dva najvišje ocenjena udeleženca šolskega tekmovanja dobita pravico sodelovanja na 10. Slovenski glasbeni olimpijadi.

Pavlina Šifrar (OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, mentorica Marta Steklasa)

10. Slovenska glasbena olimpijada
30. maj 2021
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

rok za prijavo: 14. maj 2021

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test. Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na prispevka iz revije Glasna oz. Glasbena mladina.


Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi. Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe. Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).

Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.


OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.

Spremenjen pravilnik tekmovanja (objavljeno 12. maja 2021)

Pravilnik tekmovanja 2021 (objavljeno 15. oktobra 2020)

Katja Petan (OŠ Vavta vas, mentorica Alenka Gazvoda)

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Prvo desetletje izvajanja Slovenskih glasbenih olimpijad se bo zaokrožilo letošnjo pomlad, ko bomo organizatorji že desetič zbrali in povezali glasbeno nadarjene osnovnošolce na tekmovanju, ki jim omogoča predstavitev lastne glasbene ustvarjalnosti, pevskih veščin, muzikalnosti in glasbenih znanj. Vabimo vas, da jih že na začetku šolskega leta 2020/21 seznanite s tekmovanjem, jih povabite k udeležbi, jih pripravljate na šolsko tekmovanje in se pozneje z najuspešnejšimi tekmovalci udeležite 10. Slovenske glasbene olimpijade.

Med vprašanji, ki smo jih zastavili učiteljem – mentorjem po 8. Slovenski glasbeni olimpijadi, se je eno nanašalo na to, kaj so učenci – tekmovalci pridobili z glasbeno olimpijado. V odgovorih so bili izpostavljeni večja samozavest učencev, njihova boljša samopodoba, samostojnost, večji trud in odgovornost učencev. Vse našteto je bilo bolj ali manj razvidno povezano z ustvarjalnostjo, izvirnostjo in ustvarjanjem lastnih skladb. Na glasbenem področju so mentorji izpostavili širitev in poglobitev glasbenih znanj, zavedanje širine in zahtev umetniškega (po)ustvarjanja, krepitev močnih glasbenih področij učencev in delo na šibkejših glasbenih področjih. Poudarjeni so bili tudi druženje in primerjava z drugimi tekmovalci ter oblikovanje drugačnega odnosa med učiteljem – mentorjem in učencem.

Vprašali smo jih tudi, kaj njim kot učiteljem glasbene umetnosti pomeni glasbena olimpijada. Vsi so v svojih odgovorih poudarili velik strokovni izziv. Navedli so velik pomen spodbujanja ustvarjalnosti pri učencih, veselje in užitek pri delu z glasbeno nadarjenimi in za glasbo zainteresiranimi učenci, širjenje lastnih obzorij, pa tudi potrjevanje enakovrednosti predmeta glasbena umetnost z drugimi predmeti v osnovni šoli in večanje ugleda predmeta na šoli zaradi tekmovanja in primerljivosti glasbenih dosežkov na državni ravni.

Vse mentorje, ki ste že v preteklih letih sodelovali na Slovenskih glasbenih olimpijadah, vabimo, da se nam s svojimi tekmovalci pridružite tudi na jubilejnem tekmovanju. Prav tako pa prisrčno vabimo nove mentorje, da sprejmete nov izziv in se s svojimi tekmovalci prvič udeležite tega izjemno lepega, glasbeno bogatega in vedno globoko doživetega prazničnega glasbenega dogodka.

Dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja