Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

NOVO: Prijava šolskega tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade

Tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 10. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na šolskem tekmovanju, ki ga na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani. Šolska tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade morajo biti izvedena od 11. januarja do 17. februarja 2021.

Učitelje Glasbene umetnosti vabimo, da izpolnijo spodnji obrazec in tako prijavijo šolsko tekmovanje.

Šolska tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade
11. 1. 2021 do 17. 2. 2021

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranimi prispevki iz revije Glasna. Pisni test pripravi organizator 10. Slovenske glasbene olimpijade in ga dogovorjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo šolskega tekmovanja.

II. del – izvedba pesmi. Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega. 

III. del – avtorska skladba. Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

Tekmovalce na šolskem tekmovanju ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na šolskem tekmovanju 10. Slovenske glasbene olimpijade, prejmejo bronasto priznanje.

Dva najvišje ocenjena udeleženca šolskega tekmovanja dobita pravico sodelovanja na 10. Slovenski glasbeni olimpijadi.

Pavlina Šifrar (OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, mentorica Marta Steklasa)

10. Slovenska glasbena olimpijada
7. marec 2021
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

rok za prijavo: 19. februar 2021

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test. Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje tri prispevke iz revije Glasna oz. Glasbena mladina:

Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi. Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe. Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).

Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.


OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.

Pravila tekmovanja se nahajajo na tej POVEZAVI.

Katja Petan (OŠ Vavta vas, mentorica Alenka Gazvoda)

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Prvo desetletje izvajanja Slovenskih glasbenih olimpijad se bo zaokrožilo 7. marca 2021, ko bomo organizatorji že desetič zbrali in povezali glasbeno nadarjene osnovnošolce na tekmovanju, ki jim omogoča predstavitev lastne glasbene ustvarjalnosti, pevskih veščin, muzikalnosti in glasbenih znanj. Vabimo vas, da jih že na začetku šolskega leta 2020/21 seznanite s tekmovanjem, jih povabite k udeležbi, jih pripravljate na šolsko tekmovanje in se pozneje z najuspešnejšimi tekmovalci udeležite 10. Slovenske glasbene olimpijade.

Med vprašanji, ki smo jih zastavili učiteljem – mentorjem po 8. Slovenski glasbeni olimpijadi, se je eno nanašalo na to, kaj so učenci – tekmovalci pridobili z glasbeno olimpijado. V odgovorih so bili izpostavljeni večja samozavest učencev, njihova boljša samopodoba, samostojnost, večji trud in odgovornost učencev. Vse našteto je bilo bolj ali manj razvidno povezano z ustvarjalnostjo, izvirnostjo in ustvarjanjem lastnih skladb. Na glasbenem področju so mentorji izpostavili širitev in poglobitev glasbenih znanj, zavedanje širine in zahtev umetniškega (po)ustvarjanja, krepitev močnih glasbenih področij učencev in delo na šibkejših glasbenih področjih. Poudarjeni so bili tudi druženje in primerjava z drugimi tekmovalci ter oblikovanje drugačnega odnosa med učiteljem – mentorjem in učencem.

Vprašali smo jih tudi, kaj njim kot učiteljem glasbene umetnosti pomeni glasbena olimpijada. Vsi so v svojih odgovorih poudarili velik strokovni izziv. Navedli so velik pomen spodbujanja ustvarjalnosti pri učencih, veselje in užitek pri delu z glasbeno nadarjenimi in za glasbo zainteresiranimi učenci, širjenje lastnih obzorij, pa tudi potrjevanje enakovrednosti predmeta glasbena umetnost z drugimi predmeti v osnovni šoli in večanje ugleda predmeta na šoli zaradi tekmovanja in primerljivosti glasbenih dosežkov na državni ravni.

Vse mentorje, ki ste že v preteklih letih sodelovali na Slovenskih glasbenih olimpijadah, vabimo, da se nam s svojimi tekmovalci pridružite tudi na jubilejnem tekmovanju. Prav tako pa prisrčno vabimo nove mentorje, da sprejmete nov izziv in se s svojimi tekmovalci prvič udeležite tega izjemno lepega, glasbeno bogatega in vedno globoko doživetega prazničnega glasbenega dogodka.

Dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja