Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slovenska glasbena olimpijada

Slovenska glasbena olimpijada je tekmovanje namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na šolskem tekmovanju, ki ga na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani.

Slovenska glasbena olimpijada v šolskem letu 2023/2024.


Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Slovenska glasbena olimpijada je postala že utečeno vsakoletno tekmovanje, ki se izvaja na šolski in državni ravni in praviloma bienalno na mednarodni ravni. V šolskem letu 2023/24 bodo organizirane vse tri ravni tekmovanja, zato bodo temu prilagojeni tudi procesi priprav na tekmovanje.

Na UL Akademiji za glasbo bo v petek, 6. oktobra 2023, potekal izobraževalni seminar Strategije dela z glasbeno nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Nanj vabimo tako že izkušene učitelje mentorje kot tudi tiste, ki ste se s svojimi tekmovalci morda že udeležili preteklih glasbenih olimpijad, in seveda učitelje mentorje, ki se prvič odločate za izvedbo šolske glasbene olimpijade in udeležbo na 13. Slovenski glasbeni olimpijadi. Na seminarju bomo pozornost namenili vsem trem ravnem glasbenih olimpijad. Predstavili bomo tudi nekaj sprememb, ki jih uvajamo na osnovi dosedanjih izkušenj in primerjav z nekaterimi drugimi olimpijadami in sorodnimi tekmovanji. Vabimo vas, da se na seminar prijavite prek sistema KATIS.

13. Slovenska glasbena olimpijada bo drugič potekala na UL Akademiji za glasbo v Palači Kazina, v kateri bomo poskrbeli, da se boste tako učitelji mentorji kot tekmovalci ves dan tekmovanja dobro počutili. Omejitve v času epidemije in izvedba dveh nacionalnih glasbenih olimpijad na daljavo so pustile posledice predvsem na socialnem področju. Želimo si, da bi bila Palača Kazina na celodnevnem tekmovanju znova tudi prostor za medsebojna srečevanja in pogovore tekmovalcev in učiteljev mentorjev z različnih šol. S tem uresničujemo festivalski in olimpijski značaj tekmovanja. Ustvarjalne ideje za nadaljnje glasbeno raziskovanje in eksperimentiranje, petje, instrumentalno muziciranje in širjenje glasbenih obzorij se porajajo in nadgrajujejo v spodbudnem umetniškem in pedagoškem okolju ter ob vrstniškem druženju, izmenjavi izkušenj učiteljev mentorjev in obisku javnih predstavitev lastnih skladb tekmovalcev.

5. mednarodno glasbeno olimpijado smo maja 2022 s pomembno odmevnostjo zelo uspešno izvedli v Ljubljani. Celoten potek in dosežki tekmovalcev ostajajo dostopni na spletni strani tekmovanja https://www.imuo2022.com/. Na njej lahko poiščete tudi glasbeno olimpijsko himno in jo zapojete v izvirniku. V živo bo zazvenela na 6. mednarodni glasbeni olimpijadi na Cipru, ki bo med 18. in 21. aprilom 2024.

Pred nami je bogato glasbeno olimpijsko leto. Prisrčno vabljeni, da s svojimi učenci postanete del tega lepega, ustvarjalnega glasbenega in pedagoškega dogajanja.

dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja